De ce Dumnezeu va da rătăcire celor pierduți la venirea lui Antihrist?

Întrebare:

Mi-a apărut o întrebare: De ce Dumnezeu le va trimite celor morți spiritual, care nu sunt mântuiți și care nu au posibilitatea să fie mântuiți, o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună și să fie osândiți? 

Da, este adevărat, așa scrie în Biblie în Epistola a II a lui Pavel către Tesaloniceni în pasajul care descrie vremea venirii lui Antihrist că atunci Dumnezeu le va trimite o lucrare de rătăcire celor ce sunt pe calea pierzării. Voi plasa întreg întreg pasajul care cuprinde și această afirmație ca să putem urmări gândul autorului și să vedem și explicația pe care ne-o dă cu privire la motivul din care le va fi trimisă această lucrare de rătăcire celor ce sunt pe calea pierzării.

Cât priveşte venirea Domnului nostru Isus Hristos şi strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraţilor, să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte „Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceţi aminte cum vă spuneam lucrurile acestea, când eram încă la voi? Şi acum ştiţi bine ce-l opreşte ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să fie luat din drumul ei. Şi atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase şi cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună, pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi. (2 Tesaloniceni 2:1-12)

Există un curs excepțional de studiu inductiv al Epistolei II către Tesaloniceni, alcătuit de Kay Arthur. Recomand cititorilor să facă rost de acest curs care le va da posibiltatea să-și însușească adevărurile profunde lăsate de Dumnezeu în această epistolă. În acest articol însă, aplicând metoda inductivă de studiere a Bibliei, voi alcătui o listă cu tot ce învățăm din acest pasaj despre oamenii care nu sunt mântuiți și cărora Dumnezeu le va trimite această lucrare de rătăcire. Deci, despre ei aflăm următoarele lucruri:

  • Ei sunt pe calea pierzării
  • Ei n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. (Dumnezeu le-a oferit dragostea adevărului și șansa să fie mântuiți, dar ei au respins această șansă)
  • Pentru ei se va face arătarea lui Antihrist prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii.
  • Această arătare a lui Antihrist și este acea lucrare de rătăcire pe care le-o trimite Dumnezeu și ei vor crede această minciună.
  • Ei n-au crezut adevărul, ci…
  • Au găsit plăcere în nelegiuire și…
  • Vor fi osândiți.

Din această listă ies în evidență trei motive clare pentru care Dumnezeu  la venirea lui Antihrist le va trimite o lucrare de rătăcire celor care vor rămâne până atunci pe calea pierzării:

  1. Pentru că ei n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți.
  2. Pentru că ei n-au crezut adevărul.
  3. Pentru că ei și-au găsit plăcere în nelegiuire.

Dar tu, dragă cititor, ești mântuit sau încă te afli pe calea pierzării. Știi tu că astăzi ai posibilitatea să fii mântuit și că astăzi, în dragostea Lui, Dumnezeu îți trimite adevărul prin cei care au venit să-ți spună mesajul Evangheliei. Și articolul pe care îl citești acum și tot conținutul acestui site este o parte din marea lucrare pe care o face Dumnezeu în dragostea Lui pentru mântuirea sufletului tău.  De ce nu vrei să crezi adevărul Sfintelor Scripturi ca să fii mântuit? Încetează să-ți mai găsești plăcerea în nelegiuire și primește adevărul lui Dumnezeu ca să nu fii osândit ci să ai parte de viața veșnică. Așa să te ajute Dumnezeu.

Iar dacă ai primit dragostea adevărului și ești mântuit, grăbește-te să le duci această veste și celor ce nu o cunosc încă. Nu ceda atunci când ei te persecută sau te nesocotesc. Spune-le pentru că acum mai este vreme prielnică pentru mântuirea lor, dar nu va fi totdeauna așa.

Dacă conduceți un grup de studiu biblic în care studiați Epistola II către Tesaloniceni sau dacă cunoașteți un astfel de grup în localitatea unde vă aflați, scrie-ți mai jos datele de contact ale conducătorului (cu acordul lui sau al ei) și zilele când se adună grupul, așa ca să poată veni și cititorii acestui articol care vor fi interesați să studieze această epistolă în profunzime.