Unde trebuie să fie adunate ajutoarele? Acasă sau la Biserică?

Întrebare:

Vreau să ştiu cine spune adevărul, de aceea Vă pun această întrebare. Pe adresa următoare:  http://cristianet.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=194&Itemid=121 am gasit scrise următoarele: “O alta dovadă că Biserica de la început se închina în cea dintâi zi a săptămânii se găsește în 1 Corinteni 16. Pavel îi îndeamna pe cei din Corint să facă strângerea de ajutoare în cadrul adunării din această zi: “În ziua dintâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu” (1 Cor. 16:2).” Mă întreb, ce dovadă? Caci dacă citesc acest verset, Pavel îndeamnă pe cei din Corint să facă strângerea de ajutoare ACASĂ şi nu în adunare.  În prezent îndemnaţi pe fiecare  să pună deoparte ACASĂ ce va putea, dupa câștigul lui în ziua de duminică?

Întrebarea e este de ce această strângere de ajutoare se făcea acasă și nu la biserică, cum se face în zilele noastre?  Există mai multe motive. Unul era că biserica din acea vreme nu avea  localuri cum este astăzi și chiar dacă aveau să se strângă ajutoare pentru sfinți, acestea aveau să fie nu doar bani, ci și produse alimentare, haine, etc. care pe semne că nu puteau fi depozitate undeva la clădirea bisericii și era mai simplu ca fiecare creștin să le depoziteze acasă iar când avea să vină Pavel și ceilalți frați, atunci aveau să le adune ajutoarele și astfel să plece cu ele spre Ierusalim, căci pentru frații din Iudea au fost adunate acele ajutoare. Deci, aceasta putea fi primul motiv pentru care ajutoarele aveau să fie adunate acasă.

Mai era încă un motiv pentru care Apostolul Pavel le-a spus creștinilor să adune ajutoarele acasă. De fapt, tot din acest motiv Pavel nu le-a cerut corintenilor suport în lucrarea Evangheliei, spre deosebire de creștinii altor biserici.  Orașul Corint era unul bogat și Pavel încă de când a plantat această biserică a înțeles că după plecarea lui vor veni mulți învățători și apostoli mincinoși hapsâni și lacomi după bani care vor aduce și învățături nimicitoare pentru Biserică. Subiectul acesta este pe larg abordat de Apostolul Pavel atât în prima cât și în a doua epistolă către Corinteni. Iată un pasaj din Epistola II către Corinteni unde Pavel spune de ce a lucrat astfel în privința suportului material (și tot așa și cu privire la strângerea de ajutoare pentru sfinți):

Sau am făcut un păcat, când m-am smerit pe mine însumi, ca să fiţi înălţaţi voi, şi v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu? Am despuiat alte biserici, primind de la ele o plată, ca să vă pot sluji vouă. Şi când eram la voi şi m-am găsit în nevoie, n-am fost sarcină nimănui; căci de nevoile mele au îngrijit fraţii, când veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit şi mă voi feri să vă îngreuiez cu ceva. Pe adevărul lui Hristos care este în mine, nimeni nu-mi va răpi această pricină de laudă în ţinuturile Ahaiei! Pentru ce?… Pentru că nu vă iubesc?… Ştie Dumnezeu! Dar lucrez şi voi lucra astfel, pentru ca să tai orice prilej celor ce caută un prilej, ca să poată fi găsiţi deopotrivă cu mine în lucrurile cu care se laudă. Oamenii aceştia sunt nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători înşelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos. (2 Corinteni 11:7-13)

Tocmai pentru ca bunurile pe care le adunau creștinii ca să le trimită sfinților din Ierusalim să nu ajungă pe mâinile apostolilor mincinoși (care se prefăceau a fi apostoli ai lui Hristos), Apostolul Pavel le-a spus creștinilor din Corint să depoziteze aceste ajutoare acasă, dar să se închine cu ele în fiecare prima zi a săptămânii.

În prezent îndemnăm și noi pe creștini să facă strângere de ajutoare pentru sfinți și acasă, când este cazul. Pentru Crăciun, am îndemnat creștinii Bisericii “Bunăvestirea” pe care o păstoresc să pregătească una sau mai multe cutii cu daruri pentru diferiți copiii din localitățile unde facem misiune. Nu aveam unde să depozităm aceste cutii și atunci am îndemnat pe creștini să le depoziteze acasă, și să le aducă înainte de programele de Crăciun la care am dăruit aceste ajutoare copiilor.