Ce spune Biblia despre liderii religioşi consideraţi ”cu har”?

Întrebare:

Cu siguranță aţi auzit de existenta Maicii Tereza, sau a lui Dalai Lama, chiar si părintele Cleopa si alți înţelepţi. Ei se bucura de mulți adepți, sa zic așa, chiar daca Dalai Lama, spre exemplu nu e creștin. Totuși multe persoane îi considera  cu har si îi urmează învăţătura. Ce părere aveți despre acest aspect?

Domnul Isus Hristos a spus:

„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. (Ioan 14:6)

Nu există o altă cale spre Dumnezeu decât prin credinţă în El şi fără această credinţă nimeni nu va moşteni mântuirea. Deosebirea între marii lideri spirituali ai lumii este hotărâtă de atitudinea lor faţă de Mântuitorul Isus Hristos.

Maica Tereza a crezut în El, a fost mântuită prin El şi toată viaţa a trăit în dragostea Lui slujind altora şi predicând Evanghelia.

Budismul este o cu totul altă religie şi nici Dalai Lama, nici alţi adepţi ai acestei religii nu recunosc că Domnul Isus este unicul Mântuitor al acestei lumi. Dacă ar recunoaşte acest adevăr important, ar crede în El, s-ar mântui pe ei înşişi şi nu ar mai rămâne în religia lor care nu le poate da mântuire.

Cât priveşte înţelepciunea înţelepţilor lumii acesteia care nu au recunoscut şi nu au primit adevărul Sfintelor Scripturi, despre ei este scris astfel:

Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării; dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris: „Voi prăpădi înţelepciunea celor înţelepţi şi voi nimici priceperea celor pricepuţi.” Unde este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbăreţul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înţelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni, şi grecii caută înţelepciune; dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire, şi pentru Neamuri, o nebunie; dar pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii; şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. De pildă, fraţilor, uitaţi-vă la voi care aţi fost chemaţi: printre voi nu sunt mulţi înţelepţi în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari. Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii şi lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt; pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare, pentru ca, după cum este scris: „Cine se laudă să se laude în Domnul.” (1 Corinteni 1:18-31)

Să ne păzească Dumnezeu de aşa o “înţelepciune” a lumii care i-a făcut pe mulţi să se îndepărteze de Dumnezeu şi să-şi cale în picioare mântuirea sufletelor lor. Să luăm bine seama la cuvintele Domnului Isus care a spus:

„Oare poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă? (Luca 6:39)

Să ne păzim de călăuze oarbe şi să-L urmăm pe Domnul Isus care este Lumina lumii care luminează pe orice om care crede şi Îi urmează.