Ionatan și David – suflete lipite prin legămînt!

De Grigorie Cheptene

Dragostea motiveaza la încheierea unui legamînt – o dragoste care doreste binele suprem al celuilalt. O astfel de dragoste este descrisa în capitolul 18 a cărții 1 Samuel:

David sfîrşise de vorbit cu Saul. Şi de atunci sufletul lui Ionatan s’a alipit de sufletul lui David, şi Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. În aceeaşi zi, Saul a oprit pe David, şi nu l-a lăsat să se întoarcă în casa tatălui său. Ionatan a făcut legămînt cu David, pentru că-l iubea ca pe sufletul lui. A scos mantaua pe care o purta, ca s’o dea lui David; şi i-a dat hainele sale, chiar sabia, arcul şi încingătoarea lui. (1 Samuel 18: 1-4)

Aceasta a fost o întelegere solemna, semnata cu sîngele animalelor sacrificate în acest scop, asistata de schimbarea hainelor si armelor, avînd ca martor pe Dumnezeu. Un legamînt mînat de dragostea lui Ionatan pentru David. O dragoste statornică, care era alături si la bine, si la rau, despre care David va srie mai tirziu, după moartea lui Saul si Ionatan, următoarele:

Iată cîntarea de jale pe care a alcătuit-o David pentru Saul şi fiul său Ionatan, şi pe care a poruncit s’o înveţe copiii lui Iuda… “Mă doare după tine, frate Ionatane! Tu erai plăcerea mea; dragostea ta pentru mine era minunată: mai pe sus de dragostea femeiască. Cum au căzut vitejii! Cum li s’au pierdut armele!“ (2 Samuel 1: 17, 26-27)

1. Confuzie si Adevăr

Aceasta descriere poetică a dragostei, în cîntarea lui David, a devenit pentru unii o pricina de poticnire. Dar minunat este Cuvîntul lui Dumnezeu care, atunci cînd este studiat în contexul lui, descopera adevarul si astupă gurele mincinoase ale celor rai, care încearcă sa-si justifice faptele lor nelegiuite. Mai întii de toate observam, în textele Biblice de mai sus, repetarea cuvîntului “sufletul”. Aceasta indică un contact sufletesc care a avut loc între acesti doi. Expresia “s-a alipit” mai este folosita cu privire la relația pe care a avut-o Împăratul Ezechia cu Dumnezeu: “el s-a alipit de Domnul, nu s-a abatut de la El, a păzit poruncile pe care le daduse Domnul” (2 Împărați 18:6). Trebuie să mai menționam aici că aceasta nu este prima întilnire a lui David cu Ionatan. David fusese în casa împăratului si mai înainte, a cîntat la arfa pentru împărat (capitolul 16), a purtat armele împăratului, în consecință a facut cunostință si cu Ionatan, fiul împăratului. Totusi, dragostea lui Ionatan pentru David si decizia de a încheia un legamînt, este descrisa numai în capitolul 18. Studiind cu atenție contextul apropiat (capitolul 17) vom întelege de ce. Renumita lupta a lui David împotriva lui Goliat începe cu cuvintele:

Aşa a doborît robul tău leul şi ursul; şi cu Filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca şi cu unul din ei, căci a ocărît oştirea Dumnezeului celui viu.“ David a mai zis: ,,Domnul, care m’a izbăvit din ghiara leului, şi din laba ursului, mă va izbăvi şi din mîna acestui Filistean.“ Şi Saul a zis lui David: ,,Du-te, şi Domnul să fie cu tine!“ … David a zis Filisteanului: ,,Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliţă şi cu pavăză; iar eu vin împotriva ta în Numele Domnului oştirilor, în Numele Dumnezeului oştirii lui Israel, pe care ai ocărît-o. Astăzi Domnul te va da în mînile mele, te voi doborî, şi-ţi voi tăia capul; astăzi voi da stîrvurile taberii Filstenilor păsărilor cerului şi fiarelor pămîntului. Şi tot pămîntul va şti că Israel are un Dumnezeu. Şi toată mulţimea aceasta va şti că Domnul nu mîntueşte nici prin sabie nici prin suliţă. Căci biruinţa este a Domnului. Şi El vă dă în mînile noastre.“ (1 Samuel 17: 36-37; 45-47)

David vede în Filistean nimic altceva decit un netaiat împrejur, un vrajmas a lui Dumnezeu; unul care a ocărit ostirea Domnului si, de aceea, este vrednic de moarte. David întelege că aceasta este lupta lui Dumnezeu, pe cînd el este o unealta în mâina Lui.

2. Ionatan a iubit pe David ca pe un frate si cel mai bun prieten

Calitațile lui David sunt: curaj, risc si rivna mare pentru Domnul. Ionatan a iubit pe David pentru virtuțile sale care au fost aratate în cuvintele lui si în faptele lui. El a admirat pe David pentru slujba pe care a facut-o acesta pentru Dumnezeu si pentru poporul Lui, riscîndu-si viața pe cîmpul de lupta. în consecință a fost exprimata dragostea “fileo” – dragostea prieteniei, a admirației, a pretuirii, exprimarea bunatații. Dar ce au avut în comun, un fiu de împărat si un păstor de oi, de au hotarit să devina prieteni si frați de legamînt? Atunci cînd studiem aceasta istorie în contextul îndepărtat (capitolul 14), lucrurile devin si mai clare.

Ionatan a zis tînărului care -i purta armele: ,,Vino, şi să pătrundem pînă la straja acestor netăiaţi împrejur. Poate că Domnul va lucra pentru noi, căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr’un mic număr ca şi printr’un mare număr.“… Dar dacă vor zice: ,Suiţi-vă la noi!` ne vom sui, căci Domnul îi dă în mînile noastre. Acesta să ne fie semnul.“ S’au arătat amîndoi străjii Filistenilor, şi Filistenii au zis: ,,Iată că Evreii ies din găurile în cari s’au ascuns.“ Şi oamenii cari erau de strajă au vorbit astfel lui Ionatan şi celui ce-i ducea armele: ,,Suiţi-vă la noi, ca să vă arătăm ceva.“ Ionatan a zis celui ce-i ducea armele: ,,Suie-te după mine, căci Domnul îi dă în mînile lui Israel.“ Şi Ionatan s’a suit ajutîndu-se cu mînile şi picioarele, şi cel ce-i ducea armele a mers după el. Filistenii au căzut înaintea lui Ionatan, şi cel ce-i ducea armele arunca moartea în urma lui. În această întîie înfrîngere, Ionatan şi cel ce -i ducea armele au ucis douăzeci de oameni, pe întindere de aproape o jumătate de pogon de pămînt. A intrat groaza în tabără, în ţară şi în tot poporul; straja şi chiar şi prădătorii s’au inspăimîntat; ţara s’a îngrozit. Era groaza lui Dumnezeu. (1 Samuel 14: 6, 10-15)

3. Ionatan si David au avut, în egală măsură, o pasiune mare pentru Domnul

Ionatan, ca si David, vede în Filisteni nimic altceva decit niste netaiați împrejur – vrajmasi ai poporului lui Dumnezeu, din care el însusi face parte. El este încrezut că izbavirea vine de la Domnul, chiar si printr-un mic număr (Ionatan si sluga sa). Calitațile lui sunt: curaj, risc si rivna mare pentru Domnul. Ionatan a avut o experiență extraordinara cu Dumnezeu, pe care, mai tirziu, a avut-o si David. Astfel Ionatan s-a vazut pe sine în David si de atunci sufletul lui s-a alipit de sufletul lui David; el a vazut în David o pilda vrednică de urmat. Tatal sau, Saul, n-a fost un model pentru el nici în relația cu Dumnezeu, nici în relația cu poporul sau:

Ziua aceea a fost obositoare pentru bărbaţii lui Israel. Saul pusese pe popor să jure, zicînd: ,,Blestemat să fie omul care va mînca pîine pînă seara, pînă mă voi răzbuna pe vrăjmaşii mei!“ Şi nimeni nu mîncase…

Şi Ionatan a zis: ,,Tatăl meu tulbură poporul; vedeţi dar cum mi s’au luminat ochii, pentru că am gustat puţin din mierea aceasta! Negreşit, dacă poporul ar fi mîncat azi din prada pe care a găsit-o la vrăjmaşii lui, n’ar fi fost înfrîngerea Filistenilor mai mare?“ (1 Samuel 14: 24, 29-30)

Posibil, Ionatan a ramas dezamăgit de acțiunile tatalui sau. De altfel, si David, putea fi la fel de dezamăgit în soția sa, Mical, atunci cînd ea nu l-a urmat, fiind prigonit de Saul. Mical, spre deosebire de Ionatan, a fost alături de David la bine, dar nu a fost alat

uri la rau; iar mai tirziu, ea a fost data de nevasta altui barbat – lui Palti din Galim (1 Samuel 25:44). Aceasta putea sluji drept motiv cuvintelor lui David, care zice în cîntarea sa de jale: ”Dragostea ta, frate Ionatane, era mai pe sus de dragostea femeiască”. în alte traduceri ale textului este folosita expresia “întrecea dragostea femeiască”, adică s-a dovedit a fi mai fidelă, mai statornică decit legamîntul căsatoriei.

4. Domnul Isus doreste să încheie legamînt cu tine fiindcă te iubeste si vrea să te facă asemenea Lui

Subiectul legamîntului trece ca un fir rosu prin întreaga Biblie, pornind de la Genesa – “cartea Începutului”– si avînd culminația sa în Evanghelii. Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu al legamîntului, căci aceasta sta la baza mîntuirii omului. Nu este o alta cale de a fi salvat de mînia viitoare si judecata care vine decit prin Noul Legamînt al Domnului Isus Hristos – un legamînt mînat de dragoste, o dragoste care doreste binele suprem al umanitații. Domnul Isus vrea să încheie legamînt cu tine fiindcă te iubeste si vrea să te facă asemenea Lui.

Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mîntuitor pe Domnul Isus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile. (Filipeni 3:20-21)

Vino la El, încrede-te în El, El te iubeste !