La Moldova sau în Moldova: cum este corect?

Auzim deseori  formulări de genul:

 • La Moldova  este timp frumos.
 • Ieri am primit un colet de la Italia.
 • Plec la Spania ca să muncesc şi să-mi construiesc casă.
 • Oamenii trăiesc greu şi la Africa.
 • Prietena mea trăieşte la România.
 • La Germania e mai bine decât la Moldova.

  

Astfel de formulări sunt greşite. Pentru a vorbi corect, este nevoie să cunoaştem utilizarea corectă a prepoziţiilor  ÎN şi LA după substantive denumiri de ţări şi localităţi.

Regula e simplă:  prepoziţiile în şi din sunt singurele prepoziţii care se folosesc la denumirile de ţări şi continente, atunci când răspundem la întrebarea unde? sau de unde?

Aşadar, este corect să spunem:

 • În Moldova  este timp frumos.
 • Ieri am primit un colet din Italia.
 • Plec în Spania ca să muncesc şi să-mi construiesc casă.
 • Oamenii trăiesc greu şi în Africa.
 • Prietena mea trăieşte în România.
 • În Germania e mai bine decât în Moldova.

 

 O altă regulă spune că este necesar să folosim prepoziţia LA când este vorba de denumirea oraşelor.

De exemplu:

Plec la Chişinău, la Bucureşti, la Kiev, la New-York.

 

Să vorbim corect!