La Chișinău s-a desfășurat sesiunea „Istoria poporului Israel”

În perioada 14-26 noiembrie în incinta Bisericii “Harul” din Chisinau a avut loc sesiunea „Istoria poporului Israel” în cadrul Institutului de Studiu Biblic Inductiv din Moldova. Studenţii au făcut o privire de ansamblu asupra planului lui Dumnezeu pentru poporul Israel, în baza cursului de studiu biblic inductiv „Daniel”. De asemenea, au studiat vieţile patriarhilor. Sesiunea a fost predată de către Anastasia FIlat, profesoară în cadrul Institutului de Studiu Biblic Inductiv din Moldova.