Cum să alegi biserica locală când îți schimbi locul de trai?

Întrebare:

Sunt elevă în clasa 12-a şi mă pregătesc din toamnă să merg la facultate. Acum sunt activ implicată în lucrarea bisericii  din localitatea noastră, dar când voi merge la oraş, va trebui să mă implic într-o altă biserică. Cum este corect să aleg în ce biserică locală să mă stabilesc?

Este foarte bine că vă gândiţi de pe acum la implicarea pe care doriţi să o aveţi în biserică odată cu schimbarea locului de trai, chiar dacă veţi locui acolo doar pentru o perioadă. Iată câteva principii importante în acest sens.

Alege biserica unde este predicată învăţătura sănătoasă

Biserica locală este locul unde creştinii merg să primească hrană spirituală din Cuvântul lui Dumnezeu. Să alegi o biserică locală unde se pune preţ pe studierea profundă a Sfintelor Scripturi şi unde se predică învăţătura sănătoasă a Bibliei şi nu opinii sau învăţături omeneşti. Când se afla în închisoare şi aştepta “clipa plecării” pentru că urma să fie executat, Apostolul Pavel i-a scris ucenicului său iubit Timotei astfel:

Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa: propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor. Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghelist şi împlineşte-ţi bine slujba. (2 Timotei 4:1-5)

În pasajul citat, pe de o parte, Apostolul Pavel spune care vor fi tendinţele unor slujitori ai Bisericii din zilele din urmă, dar ne spune şi de faptul că oamenii vor încuraja astfel de atitudini, adică vor căuta să audă lucruri plăcute care gâdilă urechile şi nu adevărul profund din Cuvântul lui Dumnezeu care schimbă vieţile. Fii trează în privinţa aceasta şi alege să mergi acolo unde este propovăduit Cuvântul şi se stăruieşte asupra studierii şi împlinirii lui.

Alege biserica unde  vei sluji  potrivit cu darul duhovnicesc şi capacităţile tale

Cineva mi-a spus că odată venit în biserică nouă, i-a spus pastorului ce poate să facă în Evanghelie, cum a slujit în biserica de unde a venit şi a întrebat cum poate să fie folositor în lucrarea pe care o face biserica la care dorea să se alipească. La aceasta, pastorul i-a spus ca să mai stea în biserică, vreun an-doi şi aşa se va vedea unde şi cum să se implice mai bine.

Odată venită în oraş, va fi bine să vizitezi bisericile, să vezi unde ar fi o nevoie mai mare de implicarea ta şi apoi, este foarte important să mergi la pastorul bisericii unde doreşti să te stabileşti şi să-i spui ce poţi să faci, ce ai făcut înainte în biserica de unde ai venit şi să-i spui despre felul cum doreşti să te implici în continuare. Dacă cumva pastorul îţi va spune şi ţie că este nevoie să treacă timp, sugerează-i să contacteze pe pastorul/preotul bisericii de unde vii ca să primească o recomandare de la el. Domnul Isus ne învaţă să răscumpărăm vremea şi, având în vedere că “holdele sunt albe dar lucrătorii sunt puţini”, nu putem să pierdem ani în aşteptare. Trebuie să lucrăm la potenţialul nostru maxim în Evanghelie pentru că Mântuitorul:

… a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire; ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste. (Efeseni 4:11-16)

Comoditatea să nu fie prioritate

Când alegi biserica la care doreşti să te alipeşti, nu gândi din perspectiva unui consumator, care vrea să aibă un loc cald, comod, unde toţi îi vor sluji şi unde nu se va cere nimic de la el. Alege să mergi acolo unde este nevoie de slujirea ta. Interesează-te şi de bisericile mici, care sunt în proces de plantare, care fac misiune şi care au mare nevoie de implicarea ta.

Pune împreună toate aceste principii şi fă o alegere înţeleaptă cu privire la biserica locală în care doreşti să te implici. Interesează-te încă de acum despre bisericile din oraşul în care doreşti să mergi la facultate.