Kay Arthur despre amărăciune și vindecare emoțională

De multe ori când suntem tratați greșit sau suntem folosiți de o persoană în care am avut încredere avem tendința să îngropăm situația respectivă. Amintirea întâmplării respective, sentimentele și respingerea pe care le-am experimentat sunt mai mult decât putem îndura și, prin urmare, le punem pur și simplu deoparte. Probabil avem impresia că în timp acestea vor dispărea cu totul.

Însă memoria noastră, la fel ca un computer, la înmagazinează. Apoi se întâmplă ceva și toate acele informații sunt readuse pe ecranul memoriei noastre. Durerea, amărăciunea, învinuirile sunt mult prea grele și le îngropăm iarăși, poate la o adâncime și mai mare!

Se pune întrebarea: cum poate fi vindecată o persoană, care a fost nedreptățită, care a suferit fizic sau emoțional? Poate să-și mai revină la ceea ce a fost înainte de a i se întâmpla răul sau relele? Biblia spune că vindecare este posibilă, căci altfel, Dumnezeul Cel Atotputernic, ar fi intervenit ca să nu se întâmple acel rău.

Unde începe vindecarea? Ea începe atunci când omul înțelege că Dumnezeu există și că El este El Roi, ”Dumnezeu care vede” absolut tot, știe, cunoaște orice situație din viață.

Prima dată când Îl întâlnim în Biblie sub numele El Roi, Dumnezeu îi spune lui Agar să se întoarcă în locul din care fugise și să rezolve problema. Orice proces de vindecare începe cu recunoașterea a ceea ce s-a întâmplat. Dumnezeu a văzut totul – nu putem ascunde nimic de El:

”Unde mă voi duce departe de de Duhul Tău, și unde voi fugi departe de Fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo; dacă mă voi culca în Locuința morților, iată-Te și acolo; dacă voi lua aripile zorilor, și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi, și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice: <Cel puțin întunericul mă va acoperi, și se va face noapte lumina dimprejurul meu!> Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine; ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina” (Psalmul 139:7-12).

Chiar dacă nimeni nu știe sau nimănui nu-i pasă, Dumnezeu a văzut nedreptatea care ți s-a făcut. Într-o zi El va scoate toate lucrurile la iveală, căci ”nu este nimic ascuns înaintea Lui”. El este gata să ierte pe cei care ți-au făcut rău, dar pe cei ce nu primesc iertarea Lui îi așteaptă ziua judecății. ”Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează… într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos” (2 Tesaloniceni 1:5-10).

Dumnezeu a văzut tot, dar, în planul Său care este mai presus de gândirea omenească, a îngăduit să ți se întâmple acel rău. De aceea, oricât de groaznic, de nedrept și de dureros a fost acel rău, El îl va folosi spre binele tău, dacă Îl cunoști, Îl crezi că este Dumnezeu și te încrezi în Numele Lui, căci ”El nu părăsește pe cei ce-L caută” (Psalmul 9:10).

(…) Dacă cei iubiți de tine au avut de suferit, chiar dacă nu mai sunt lângă tine sau nu mai știi despre soarta lor, El Roi vede și cunoaște. Probabil că tu nu-i mai poți ajuta, dar El poate.

El vede. Tu nu poți, dar El poate. De aceea, aleargă în turnul tare al Numelui Său și odihnește-te în El.

Secvență din cursul ”Doamne, vreau să Te cunosc” de Kay Arthur. Comandă acum manualul la adresa info@precept.md sau la numărul de telefon +373 67629102.