Judecătorul curţii supreme face dreptate…

La data de 13 noiembrei a fost pronunţată condamnarea Moldovei de către Curtea Europeană a drepturilor Omului pe cauza Cebotari versus Moldova. Mihai Cebotari fostul director al întreprinderii de stat “Moldtranselectro„ a fost arestat pentru o presupusă comitere a unei infracţiuni şi anume depăşirea atribuţiilor de serviciu care au cauzat daune în proporţii foarte mari bugetului Guvernului Republicii Moldova. Presupusul vinovat a fost deţinut sub arest 100 de zile de către CCCEC (Centrul de Combatere a Corupţiei Economice şi Crimelor), susţine Vitalie Nagacevschi preşedintele organizaţiei obşteşti “Juriştii pentru drepturile omului şi avocatul Domnului Cebotari, în cadrul unei conferinţe de presă. Până la arestare, potrivit reclamantului, anchetatorul l-a făcut să înţeleagă că eliberarea sa depinde de faptul dacă va da declaraţii împotriva fostului Ministru al Finanţelor Domnul Chiţan. Astfel instanţele naţionale l-au arestat pe reclamant ilegal şi cu abuz de drept. Curtea Europeană a conchis că judecătorii au comis încălcări grave prin faptul că a acuzat şi impus reclamantului de a face declaraţii care ar fi împiedicat SRL “Oferta Plus? să-şi menţină cererea la Curtea de la Strasbourg.
La sfârşitul conferinţei am avut ocazia să aflu mai multe detalii cu privire la sistemul judecătoresc din Republica Moldova, lucruri care “îţi ridică părul în cap„ Sistemul judecătoresc de fapt este dirijat “de sus? şi aşa cum spune “Puterea? aşa se execută, iar aceste hotărâri nu au în vizor dreptatea şi urmărirea binelui cetăţeanului. Cazuri de felul celui anunţat mai sus sunt multe, dar foarte puţine din ele sunt examinate sau chiar nici nu mai ajung până la judecători. La mijloc se află banii.
Bietul cetăţean, se gândeşte, cine i-ar mai putea face dreptate, la cine să meargă să se plângă când este nedreptăţit dacă judecătorii care au menirea să facă dreptate, ei înşişi nedreptăţesc fiind cumpăraţi cu bani. Iar dacă mai este vreo unul care ar dori să facă dreptate, îi este frică să se ridice mai sus decât tăcerea lui. Totuşi….

1.Există un Mare Judecător care nu este cumpărat şi El judecă oamenii cu dreptate.

Acestui Judecător nu-I este frică de oamenii care l-ar putea ameninţa şi constrânge, El este Dumnezeu, dar puţini îi recunosc autoritatea şi puterea. În Psalmul 7:11 scrie: “Dumnezeu este un judecător drept.? El este Creatorul Universului şi al oamenilor, El conduce fiecare clipă a vieţii noastre, ştie totul, vede totul. A Lui este înţelepciunea şi puterea. El schimbă vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe împăraţi; El dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere celor pricepuţi. El descoperă ce adânc şi ascuns; El ştie ce este în întuneric, şi la El locuieşte lumina. (Daniel 2:20-22). Este greu să trăieşti într-o lume plină de nedreptate şi cu asupriri, s-ar părea că Dumnezeu ne-a uitat şi nu mai intervine să facă dreptate. Noi mereu ne plângem, că cel care face mai mult rău îi merge bine, dar unui om bun lucrurile îi merg totdeauna rău. Aparent pare a fi aşa, dar….

2.Există o zi a judecăţii şi vor fi prezenţi toţi oamenii la curtea supremă de judecată.

Va veni un timp când cel nedreptăţit va primi dreptate, cel care a judecat pe nedrept va fi el judecat şi pedepsit de către Marele Judecător. El va judeca simţurile şi gândurile inimii şi nu după înfăţişare, va judeca orice cuvânt ieşit de pe buze, orice faptă a noastră. Dumnezeu a creat omul cu scopul, ca el să reflecte chipul şi asemănare lui Lui şi să-I dea slavă prin ascultare de poruncile Lui. La crearea lumii Dumnezeu i-a dat omului o poziţie înaltă, dar omul a pierdut-o atunci când a ales să nu asculte de Dumnezeu. Chiar şi în zilele noastre oamenii aleg să trăiască departe de Dumnezeu, să facă rău, să fie egoist, lacom, beţiv, curvar şi neasculător. Dar toate acestea până la un timp căci Biblia spune că va veni sfârşitul lumii şi Dumnezeu va face un cer şi un pământ nou. La sfârşitul lumii va fi judecata şi toţii oamenii vor merge la această judecată. Biblia spune că cei care nu vor fi găsiţi drepţi, vor merge în iazul cu foc şi cu pucioasă, iar cei care au ales să trăiască viaţa în ascultare de Dumnezeu vor trăi veşnic cu Dumnezeu.

3.Dacă vrei să primeşti dreptate atunci alege să asculţi de Dumnezeu. Nu trebuie să-ţi alegi o religie, ci să ai o credinţă vie.

În Romani 6:23 Sfântul Apostol Pavel spune: “Plata păcatului este moartea? dar Isus Hritos spune în Ioan 3:16 “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe Singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.? Drag cititor, în localitatea în care locuieşti du-te la biserică, studiază Biblia şi roagă-l pe preotul bisericii unde vei merge, că să te ajute să-L cunoşti mai mult pe Dumnezeu.

ludmiladeliu@gmail.com