De câte ori a fost întreruptă jertfa necurmată?

Întrebare:

Spuneți-mi dacă pe parcursul istoriei poporului Israel de mai multe ori a încetat jertfa necurmată… Vă mulțumesc!

Jertfa necurmată a fost întreruptă

Pe parcursul istoriei poporului Israel au fost trei perioade în care a fost oprită închinarea la Templul din Ierusalim, adică a încetat jertfa necurmată.

Pentru prima dată închinarea la Templul din Ierusalim a fost oprită în legătură cu robia Babiloneană când împăratul Nebucadnețar la primul asediu în anul 605 înainte de Hristos a luat vasele din Casa Domnului și le-a dus la Babilon și în timpul celui de-al treilea asediu (586 î.H) a distrus Templul. Despre aceasta găsim scris la 2 Împărați capitolele 24 și 25.

A doua oară închinarea a fost oprită în perioada intertestamentală și anume în timpul lui Antioh IV Epiphanes (anii 160 înainte de Hristos), împăratul Siriei care făcea parte din imperiul grec. Acest eveniment nu este descris în Biblie, dar găsim profețit despre el în cartea Daniel 8:8-14, … 21-22 și 11:31-35. Iosif Flavius a descris acest eveniment în cartea sa „Istoria războiului Iudeilor împotriva” în cartea I, capitolul 1.

A treia oară închinarea la Templul din Ierusalim a fost oprită la nimicirea Ierusalimului și a Templului de către trupele romane în anul 70 după Hristos, după cum a fost profețit prin proorocul Daniel:

După aceste şasezeci şi două de săptămîni, unsul va fi stîrpit, şi nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni, va nimici cetatea şi sfîntul locaş şi sfîrşitul lui va fi ca printr-un potop; este hotărît că războiul va ţinea pînă la sfîrşit şi împreună cu el şi pustiirile. (Daniel 9:26)

Până în prezent jertfa necurmată nu a fost restabilită și nu va fi restabilită până nu va fi construit din nou Templul de la Ierusalim în locul Templului distrus, unde la moment se află o moschee musulmană. Potrivit profețiilor, la vremea sfârșitului Templul va fi reconstruit și va fi restabilită închinarea după Lege, dar la mijlocul săptămânii a șaptezecea Antihristul se va așeza în Templul lui Dumnezeu și se va da drept Dumnezeu (2 Tesaloniceni 2) și va face să înceteze jertfa necurmată pentru 3 ani și jumătate (Daniel 9:27).