De ce Isus le interzicea oamenilor să spună despre El după ce îi vindeca?

Întrebare: 

De ce Domnul Isus după ce îi vindeca pe bolnavi (cum ar fi în Evanghelia după Marcu 1:44 sau în alte texte din Evanghelii) le interzicea să spună altora că au fost vindecați de El? 

Isus vindecă leprosul

 

Existau  mai multe motive, dar cât ține de textul pe care l-ați menționat specific din Evanghelia după Marcu, tocmai contextul imediat ne dă răspunsul. Iată cum a fost acel caz: 

 

 A venit la El un lepros, care s-a aruncat în genunchi înaintea Lui, Îl ruga şi-I zicea: „Dacă vrei, poţi să mă cureţi.” Lui Isus I s-a făcut milă de el, a întins mâna, S-a atins de el şi i-a zis: „Da, voiesc, fii curăţat!” Îndată l-a lăsat lepra şi s-a curăţat. Isus i-a poruncit cu tot dinadinsul, i-a spus să plece numaidecât şi i-a zis: „Vezi să nu spui nimănui nimic; ci du-te de te arată preotului şi adu pentru curăţarea ta ce a poruncit Moise, ca mărturie pentru ei.” (Marcu 1:40-44) 

 

Acum, atenție la următorul verset ca să înțelegem de ce Isus i-a poruncit să nu spună altora. Iată ce ne relatează următorul verset: 

 

Dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească şi să spună în gura mare lucrul acesta, aşa că Isus nu mai putea să intre pe faţă în nicio cetate; ci stătea afară, în locuri pustii, şi veneau la El din toate părţile. (Marcu 1:45) 

 

Priviți atent la efectele pe care le-a avut mărturia leprosului vindecat despre Isus și veți înțelege foarte clar că Isus i-a poruncit să nu spună nimănui nimic, pentru că, dacă oamenii știau despre El, atunci nu mai putea să intre pe față în nici o cetate și era nevoit să stea afară în locuri pustii și oamenii veneau din toate părțile la El. De ce? Ca să fie vindecați. Domnul Isus, însă, era cel mai mult interesat de proclamarea mesajului Evangheliei. Și faptul că i-a mers vestea că vindecă orice boală aducea așa de multă lume la el care doreau să fie vindecați și puteau să lase în umbră mesajul care era propovăduit de Isus. De altfel, nu vă este de mirare că după ce a spus pilda semănătorului nici un om din mulțime nu a intrebat care este sensul celor spuse de Isus? De ce? Pentru că pe ei nu-i interesau tainele Împărăției cerurilor. Ei veniseră la Isus după vindecarea trupului. Trist…, dar aceasta a fost realitatea acelor vremuri și tot așa este și azi. Oamenii vin la Isus pentru a-și rezolva problemele lor care țin de lumea aceasta și nu ca să cunoască tainele Împărăției cerurilor. Dar tu, drag cititor, ce dorești să primești de la Isus? Ce te ține lângă El? Ce te atrage la El?