În ce zi a săptămînii a fost îngropat Isus?

Întrebare:

Când a fost îngropat Isus , Miercuri , Joi sau Vineri ? am găsit pe internet articole in care se spune ca joi!

Domnul Isus a fost îngropat în Ziua Pregătirii (Vineri)

Evanghelia după Luca ne relatează următoarele:

Era cam pe la ceasul al şaselea. Şi s-a făcut întuneric peste toată ţara, până la ceasul al nouălea. Soarele s-a întunecat, şi perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt prin mijloc. Isus a strigat cu glas tare: „Tată, în mâinile Tale Îmi încredinţez duhul!” Şi, când a zis aceste vorbe, Şi-a dat duhul. Sutaşul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu şi a zis: „Cu adevărat, Omul acesta era neprihănit!” Şi tot norodul care venise la priveliştea aceea, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept. Toţi cunoscuţii lui Isus şi femeile care-L însoţiseră din Galileea stăteau departe şi se uitau la cele ce se petreceau. Era un sfetnic al soborului, numit Iosif, om bun şi evlavios, care nu luase parte la sfatul şi hotărârea celorlalţi. El era din Arimateea, o cetate a iudeilor, şi aştepta şi el Împărăţia lui Dumnezeu. Omul acesta s-a dus la Pilat şi a cerut trupul lui Isus. L-a dat jos de pe cruce, L-a înfăşurat într-o pânză de in şi L-a pus într-un mormânt nou, săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni. Era ziua Pregătirii şi începea ziua Sabatului. (Luca 23:44-54)

Ziua Pregătirii era ziua pregătirii pentru Sabat, pentru că urma ziua Sabatului, adică sâmbăta. De fapt, vineri, după asfinţitul soarelui, deja se considera că începea ziua Sabatului. Domnul Isus a fost îngropat vineri.