Cât timp a petrecut Domnul Isus în Egipt?

Întrebare:

Cât timp a stat Domnul Isus în Egipt? 

Fuga în Egipt a Domnului Isus împreună cu părinții săi este relatată doar în Evanghelia după Matei în felul următor:

După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif şi-i zice: „Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui, fugi în Egipt şi rămâi acolo până îţi voi spune eu; căci Irod are să caute Pruncul, ca să-L omoare.” Iosif s-a sculat, a luat Pruncul şi pe mama Lui, noaptea, şi a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: „Am chemat pe Fiul Meu din Egipt.” Atunci Irod, când a văzut că fusese înşelat de magi, s-a mâniat foarte tare şi a trimis să omoare pe toţi pruncii de parte bărbătească, de la doi ani în jos, care erau în Betleem şi în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: „Un ţipăt s-a auzit în Rama, plângere şi bocet mult: Rahela îşi jelea copiii şi nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai erau.” După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif, în Egipt, şi-i zice: „Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi du-te în ţara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viaţa Pruncului.” Iosif s-a sculat, a luat Pruncul şi pe mama Lui şi a venit în ţara lui Israel. (Matei 2:13-21)

Cuvântul lui Dumnzeu nu specifică exact câte luni sau ani a petrecut Isus cu familia Sa în Egipt. Unii cred că au stat cel mult 3 ani pentru că Irod a murit în anul 4 de la nașterea lui Hristos. Dar, datarea aceasta știm bine că nu este exactă și atunci aceasta ne împiedică să putem cunoaște precis cât timp a stat Domnul Isus în Egipt. Un lucru este clar –  șederea în Egipt a durat până la moartea lui Irod, dar cu nici un chip nu a fost mai mult de 12 ani pentru că la această vârstă Domnul Isus a mers pentru prima dată din Nazaret la Ierusalim.

Diavolul și-a pus în acțiune toate forțele, toate planurile și toți oamenii lui ca să împiedice lucrarea de mântuire pentru care a venit Domnul Isus Hristos pe acest pământ, dar Domnul Isus a biruit prin crucea de la Golgota. Tot așa acum diavolul încearcă să-i împiedice pe oameni să ajungă la cunoașterea Evangheliei pentru că le dorește nimicirea. Să dăm la o parte orice piedică și orice îndoială și să ne grăbim să-L cunoaștem pe Domnul Isus așa cum este descoperit în Sfintele Scripturi și să credem în El ca să moștenim viața veșnică. Așa să ne ajute Dumnezeu.