A fost Isus Hristos născut sau creat de Dumnezeu? (Proverbe 8:22-25)

Întrebare: 

Personificarea înțelepciunii din Proverbe 8 arată spre Isus Hristos? Pentru că El în Noul Testament este numit întelepciune(1 Corinteni 1:24). Mă interesează, pentru că în Proverbe 8:22-25 spune că înțelepciunea a fost creată. Mulțumesc.

 

Anterior am scris un articol în care am prezentat ce înseamnă că Isus este născut din Dumnezeu Tatăl și nu creat de El. 

 

Răspunsul la întrebarea pe care mi-ați adresat-o se ascunde în înțelesul cuvântului ebraic קנה  (qānāh) folosit tradus aici făcut

 

Domnul m-a făcut (קנהcea dintâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui. Eu am fost aşezată din veşnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape; am fost născută înainte de întărirea munţilor, înainte de a fi dealurile (Proverbe 8:22-25)

 

Cuvântul קנה (qanah) poate fi tradus cu “a avea” și așa au și făcut traducătorii unei traduceri mai noi a Bibliei, numită Fidelă. 

 

DOMNUL mă avea în începutul căii Sale, înaintea lucrărilor Sale din vechime. (Proverbe 8:22) 

 

Cuvântul acesta poartă o puternică semnificație de posesie și accentul este pe a avea, a poseda, mai mult arătând la aceasta decât la felul cum a fost căpătat obiectul sau persoana. De altfel, acest cuvânt poate fi folosit cu privire la lucruri create sau cumpărate, sau obținute pe altă cale și chiar și la cele născute cum este în cazul din Genesa. 

 

Adam s-a împreunat cu nevasta sa Eva; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Cain. Şi a zis: „Am căpătat (קנה) un om cu ajutorul Domnului!” (Geneza 4:1) 

 

Sper că este absolut clar și evident că Domnul Isus nu a fost creat, ci a fost născut din Tatăl și că textul din Proverbe 8:22 nu aduce nici o contradicție. Ba mai mult, în celelalte versete până la 25 se repetă de două ori că înțelepciunea a fost născută. Acest adevăr este prezentat clar și apăsat în Epistola lui Pavel către Coloseni unde e scris astfel: 

 

El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El. El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. (Coloseni 1:15-19) 

 

Să credem din toată inima în Domnul Isus Hristos, căci nu este un alt nume dat oamenilor sub ceruri prin care putem să fim noi mântuiți.