Ce înseamnă că Isus a venit cu apă şi cu sânge? (Epistola 1 a lui Ioan 5:6-8)

Am primit această întrebare de la un cititor fidel al portalului şi în acest articol voi răspunde ce înseamnă expresia Isus a venit cu apă și cu sânge. Dar mai înainte să prezint textul biblic la care voi face referinţă în articol:

cu apă și cu sânge

El, Isus Hristos, este Cel ce a venit cu apă şi cu sânge; nu numai cu apă, ci cu apă şi cu sânge; şi Duhul este cel ce mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul. (Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceşti trei una sunt) Şi trei sunt care mărturisesc (pe pământ); Duhul, apa şi sângele, şi aceşti trei sunt una în mărturisirea lor. (Epistola I a lui Ioan 5:6-8)

Epistola I a lui Ioan a fost scrisă pentru a confrunta erezia gnosticilor

Nu poţi înţelege Epistola 1 a lui Ioan, Epistola lui Pavel către Coloseni şi alte pasaje din Noul Testament dacă nu cunoşti puţin despre învăţătura gnosticilor. Despre ei şi învăţătura lor au scris mult autorii antici, dar aici vin să citez câteva pasaje din articolul scurt referitor la gnostici şi învăţătura lor care se află scris în Biblia Internaţională de Studiu Inductiv. Iată ce ne este relatat în acest articol:

Termenul gnosticism vine de la cuvântul grec gnosis care înseamnă „cunoaştere”. Gnosticismul este o filozofie care pune accentul pe căutarea unei cunoaşteri superioare. Gnosticii învăţau că această cunoaştere nu era intelectuală, dar era o cunoaştere pe care creştinul de rând era incapabil să o cuprindă. Îndată ce un credincios ajungea în posesia acestei cunoaşteri extraordinare, credeau gnosticii, el a primit „mântuirea”. (Biblia Internaţională de Studiu Inductiv, pag. 2060)

Apostolul Ioan combate erezia lui Cerintus

Cerintus a fost un învăţător al gnosticismului şi articolul din Biblia Internaţională de Studiu Inductiv scrie:

Gnosticii după erezia lui Cerintus despărţeau omul Isus de eon, sau puterea lui Isus. Ei credeau că porumbelul care s-a pogorât peste Isus la botez era puterea lui Hristos care s-a pogorât peste omul Isus. Această putere l-a părăsit însă înainte de a muri pe cruce. Deci cel are a murit pe cruce a fost doar „omul” Isus, nicidecum Isus Hristos, Dumnezeu în trup. (Biblia Internaţională de Studiu Inductiv, pag. 2061)

Astfel, când Apostolul Ioan scrie că Isus a venit cu apă şi cu sânge le adevereşte destinatarilor epistolei că Isus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi că aşa a fost atât la botez, cât şi la răstignirea Sa. Cunoaşterea adevărului despre persoana şi lucrarea Domnului Isus Hristos este esenţială pentru mântuirea sufletelor noastre. De altfel, şi în Evanghelia după Ioan, acelaşi autor a spus:

Isus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi, că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu şi crezând să aveţi viaţă în Numele Lui. (Ev. Ioan 20:30-31)

Crezi tu că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu? Ai încheiat un legământ cu El? Ai fost născut din nou prin credinţă în Mântuitorul nostru?