Istoria satului Horodca

Satul Horodca, parte a raionului Ialoveni, este unitate administrativă teritorială, care cuprinde populația rurală ce are interese și tradiții proprii.Hotarele satului Horodca au fost stabilite prin reglementări legale, legate de împărțirea administrativ-teritorială a țării și sînt constituite din limite și parcele cadastrale, drumuri, ape.

ATESTARE DOCUMENTARĂ: Din punct de vedere teritorial-administrativ, satul Horodca în anul 1982 era socotit ca intrat în componența comunei Ulmu-satul vecin. Începând cu anul 1982 satul Horodca a ieșit din componența satului Ulmu. În 1982 a fost format sovhozul-fabrica ”Horodca”. În anul 1984 în urma Hotărîrii Sovietului de Miniștri și a Guvernului RSS moldovenești și în rezultatul alegerilor din iulie 1984 s-a instituit Sovietul sătesc Horodca cu sediu în s.Horodca. În anul 1999 din nou primăria Horodca s-a alipit cu satul Ulmu înființîndu-se astfel comuna Ulmu. În anul 2003 s-a format aparte primaria Horodca, care activează pîna la momentul actual.

DATE ISTORICE: Istoric satul s-a infințat pe 6 martie 1443. Prima denumire a satului a fost Seliștea lui Vîrlan sub Botnei. Denumirea satului analizînd un hrisov domnesc din 16 septembrie 1616 ”Numele locului Horohei, pomenit în hrisov, nu-i altceva decît Horodei-numele unui iaz din limitele moșiei satului” ”astfel a provenit denumirea satului Horodca de la numele unui iaz. Denumirea ofocială a satului este Horodca.

În sat trăiesc 1150 locuitori. Hramul satului ”Înălțarea Domnului”. În perioada anilor 2003-2011, o mare parte din populția tânără a plecat în străinătate în căutarea unui loc de muncă. Dinamica populației este în creștere.

OBICEIURI: În preajma sărbătorilor de Crăciun și Sf. Vasile exită obiceiul organizării unor manifestări de caracter religios cum sunt: colindele, plugușorul și alte urături.
-de Crăciun copii colindă, iar cei în vîrstă merg la rude, prieteni felicitîndu-i cu această mare sărbătoare.
-în dimineața Ajunului Sf. Vasile copii merg cu plugusorul, iar seara există obiceiul ca tinerii să meargă la gospodarii satului cu uratul.

Populația satului:
Barbati – 551
Femei – 562 

Etniiile prezente:

Naționalitatea          Număr de locuitori    % de locuitori
Moldoveni/Români          1102                            99.01
Ucaraineni                         7                               0,63
Ruși                                 3                               0,27
Bulgari                             1                                0,9
Total                            1113                            100%​