Istoria Bisericii Creştine „Speranţa” din oraşul Cantemir

BoncevVladimir&Virginia.Cantemir

Oraşul Cantemir are o istorie foarte tânără. Pentru prima dată este atestat ca unitate administrativă în anul 1973,  când acestei localităţi populată cu muncitori ai fabricii de conserve i s-a pus numele de Cantemir, în cinstea domnitorului Moldovei, Dimitri Cantemir. Doar peste 13 ani, în această localitate s-a început a predica Cuvântul lui Dumnezeu. Cum şi cine a făcut acest lucru vă propun să citiţi din interviul realizat cu păstorul bisericii „Speranţa”, Vladimir Boncev

R.B. Domnule Boncev care este istoria Bisericii „Speranţa” din oraşul Cantemi

V.B. În luna august a anului 1990 au avut loc primele evanghelizări în oraşul nostru. Programul Evangelizărilor erau bine pregătite, şi prin poezii, cântări, tinerii străbăteau orăşelul dintr-o margine în cealaltă ducând Evanghelia la locuitorii oraşului Cantemir. Mesajul Evangeliei şi al dragostei lui Dumnezeu cuprindea mulţimea adunată, şi ca o aromă a primăverii se răspîndea peste orice om, casă si familie a oraşului nostru.
Aceste evenemente erau o mare sărbătoare. După evanghelizare mulţimea era cu lacrimi în ochi de bucurie pentru că acceptau să fie salvaţi de Domnul Isus. Mergeau la casele lor cu pace în inimă şi cu siguranţă că există Dumnezeu, şi că El ne iubeşte. Vreau să le mulţumesc slujitorilor Andrei Ciobanu care acum este şi păstor, apoi predicatorii Saşa Straister, Dumitru Darmancev şi Zaharia Vasilache, duceau mesajul Sfintelor Scripturi la oamenii din oraş. Referitor la construcţia Bisericii am început în 1995 şi am terminat-o în anul 2000. Pînă în anul 2006 am fost peste 70 de membri. După ce o parte au devenit membri în bisericile nou apărute din sate, am rămas ceva mai puţini, dar aceasta nu a făcut decât să ne bucure.

R.B. Să înţeleg că ei sunt şi liderii bisericii „Speranţa”?

V.B. Da, aceştia sunt primii parinţi aii Bisericii „Speranţa”din 1990-1991. Apoi în anul 1991 la 16 iunie am înregistrat biserica în cadrul Uniunei Baptiste Creştine Evanghelice din Moldova. Peste un an am început a ne implica şi în satele vecine. Mai precis în anul 1992 am început să ducem Vestea Bună prin satele din apropiere. Am inceput sa faceam evangelizare cu fratii din biserica iar după evangelizare duceam noi mai departe mesajul Evangeliei. În prezent liderii bisericii sunt păstorul bisericii Vladimir Boncev, predicatorii, Vasile Crasnicov, Valeriu Movileanu şi Ion Boncev

R.B. Domnule Boncev, cum se implică biserica pe care o păstoriţi în societate?

V.B. După ce am apărut ca şi biserică am început a duce Evanghelia şi în satele din jurul oraşului nostru. Am început cu satle Hârtop, Epureni, Porumbeşti, Lărguţa, Cania, Toceni, Vâlcele, Leca şi Antonovca. Astăzi în trei din aceste sate este o prezenţă evanghelică constantă. Ne rugăm ca în toate satele din raionul nostru să fie câte o biserică evanghelică care să ducă clar mesajul Bibliei.
Apoi avem diferite implicări sub diferite aspecte. Vizităm bolnavii şi familiile social vulnerabile din raion, ajutandu-le cu medicamente si cu produse alimentare. Conlucrăm fructuos şi cu autorităţile locale. De aceea cu permisiunea primăriei oraşului Cantemir am amenanjat în oraş un teren de joacă pentru copii, reparând gardul,am achiziţionat echipament pentru locul de joacă, am construit şi am montat două scrînciobe. Deasemenea organizăm constant tabere pentru copii din oraş dar şi din localităţile din preajma noastră. Deasemenea suntem alarmaţi de modul în care tinerii îşi investesc timpul în alcool şi droguri. De aceea pentru Şcoala Profesională Tehnică din raionul Cantemir s-au citit tinerilor lecţii despre pericolul băuturilor alcoolice, drogurilor şi pericolul traficului de persoane, evident am adus soluţii din Cuvântul lui Dumnezeu.
Pentru copii cu ajotorul prietenilor noştri din SUA am reuşit să aducem un cadou frumos, şi anume un centru de joacă deosebit de uitl şi frumos. Toate au fost şi ramân o mărturie a faptului că Bisericii noastre îi pasă de comunitatea în care trăim şi de cei ce ne înconjoară. De fapt această este şi rămâ viziunea bisericii noastre din Cantemir şi anume” iubindu-i pe ceilalţi îl mărturisim pe Isus Hristos…”

R.B. Aţi menţionat că vă pasă de tânăra generaţie, vreau să vă întreb cum v-aţi implicat în proiectul de predare a religiei în şcoală?

V.B. În prezent avem permisiunea numai în şcoala din satul Lărguţa, cu copii de la clasele a 5-a şi a 9-a să predăm Evanghelia facem acest curs după programul evanghelic. Suntem aproape să ne implicăm şi în comuna Toceni cu acest proiect. Dar credem că Dumnezeu ne va ajuta ca începând cu noul an de învăţământ din 2011 să ne implicăm în comunele Plopi, Canina, şi în oraşul Cantemir

R.B. Prespun că biserica „Speranţa” are şi nevoi. Care sunt acestea şi cum cititorii portalului http://www.moldovacrestina.net pot să se roage pentru ele?

V.B. Vreau să vă rog să ne susţineţi în rugăciune pentru profesori în şcoala Duminicală. Avem o nevoie urgentă de profesori care să predea religia în şcolile publice. Avem o mare deschidere, dar nu avem profesori. Apoi este nevoie de slujitori în bisericile din satele Toceni şi Stoianovca. În aceste sate este nevoie de slujitori în limba rusă şi bulgară. Nu avem lideri de tineret şi rugaţi-vă şi pentru această nevoie.
Un alt motiv de rugăciune este construcţia a două biserici în comunele în care activăm, Toceni şi Stoianovca.

R.B. Vă mulţumesc pentru interviu.