Istoria Bisericii Creștine „Emanuel” din comuna Bardar raionul Ialoveni

Ghena Curbet

Comuna Bardar din raionul Ialoveni este o localitate cunoscută în întreaga țară datorită  așezării sale geografice și  o dezvoltăre economică mai specifică decât alte comune. Este una din localitățile în care locuitorii au un spirit  întreprinzător foarte  dezvoltat.  În această localitate își desfășoară activitatea și biserica baptistă “Emanuel”. Din dorința de a afla istoria acestei comunități  creștine, i-am solicitat un interviu misionarului Ghenadie Curbet, pe care vă propun să îl citiți mai jos.

Radu Blendarencu: Domnule Ghenadie Curbet,  care este istoria bisericii “Emanuel” ?

Ghenadie Curbet: Din cîte am aflat de la alți frați, pentru prima dată Evanghelia a ajuns în comuna Bardar în 1997 prin doi studenți de la Teologie, care făceau practica, venind într-o duminică ca să vestească Evanghelia,  apoi o dată la 2 săptămîini a venit un misionar în sat, Ion Curjos cu un alt misionar creștin  din Scoția și ei  s-au implicat în societate, vestind Evanghelia. Deja peste puțin timp  avut loc prima cină la care au participat 4 persoane, cei doi frați veniți și  două surori din sat, una din ele acum este plecată la Domnul, iar sora Tamara este și acum membru în Biserică. Apoi timp de 10 ani biserica a crescut, ajungând la 30 de membri unde erau mulți tineri și copii, tot în acest timp a fost construită și actuala clădire a bisericii. În iulie 2008 , misionarul responsabil  Ion Curjos a plecat în localitatea sa de baștină Androșul de Jos,  iar în locul lui timp de trei ani  a slujit ca și misionar Luță Valentin  cu familia lui. Această perioadă a fost cea mai grea din istoria bisericii locale, căci o dată cu plecarea  primului misionar , majoritatea membrilor au încetat să mai caute lucrurile sfinte, ceea ce a dus la discreditarea lucrării. Noi cu soția am simțit chemarea să mergem în această localitate în vara anului 2011.

R.B. Cum ați simțit chemarea de a vă implica într-o localitate nouă?

G.C: Fiind studenți în cadrul Institului de Studii Biblice Inductive din Moldova, împreuna cu soția mea, am primit viziune ca să începem o lucrare de misiune în vreo localitate din țară, unde nu este o prezență evanghelică. Noi deja planificam ca în toamna anului 2011 să începem lucrarea de misiune în unul din satele din raionul  Strășeni. Dar, după cum vedeți,  Dumnezeu ne-a schimbat planurile, căci fiind la una din sesiunile din cadrul Institutului Biblic ,s-a apropiat de noi  Vasile Filat, păstorul bisericii din care facem parte, “Bunavestirea” și ne-a întrebat dacă am vrea să facem misiune în localitatea dată, trecând și cu traiul acolo, ca  să contribuim la creșterea bisericii locale și răspîndirea Evangheliei în acest sat și satele dimprejur. Ne-am rugat, și timp de o săptămînă,  am primit încredințare de la Domnul ca anume aici să ne implicăm și să fim utili oamenilor.

R.B. Cîți membri are în prezent biserica în care slujiți?

G.B. Cînd am venit prima dată la Bardar, împreună cu fratele  Vasile Filat, la serviciul bisericii au venit doar două surori, în următoarea duminică au fost patru , în a treia duminică au venit șase, iar a patra am fost în total în jur de 15 persoane și cîțiva copii. Acum s-a stabilit un grup din 9 membri și 8-10 copii.

 R.B:Ce alte implicări mai aveți în comuna Bardar?

G.C. Pînă acum am reușit să facem cunoștință cu primarul satului, directoarea liceului și o parte din vecini. Am fost la fiecare din ei și ne-am prezentat, spunîndu-le că am venit să fim utili oamenilor de aici și dacă este nevoie de ajutor și putem să-l facem ,îl vom face cu mare bucurie. Am abonat la publicația săptămînală Ziarul Liber primăria și liceul din sat. Sperăm ca din momentul cînd ne vom muta să facem cunoștință cu toți locuitorii, să ne împrietenim cu ei ca să le spunem Evanghelia și ei s-o primească. Apoi avem și câteva mărturii frumoase de când am preluat această misiune. Din prima lună un frate a spus că din luna august se simte o stabilitate în programul Bisericii și faptul că serviciile divine au loc indiferent de timp și context ceea ce este o  mare  bucurie pentru creștinii evanghelici din Bardar. Apoi  una din surorile care a participat  la un seminar de studiu biblic organizat de biserica “Bunavestirea” din Chișinău ,  a rămas foarte motivată să studieze profund Sfintele Scripturi. Iar  din luna august  am început să studiem  cu toți membrii bisericii cursul de studiu biblic inductiv “Cum să faci alegeri pe care să nu le regreți”. În luna decembrie împreună cu tinerii bisericii “Bunavestirea” am organizat sărbătoarea Crăciunului pentru copiii din localitate, în urma căruia vrem să fie o continuitate și să facem program cu ei săptămânal, unde să-i învățăm sistematic Cuvîntul lui Dumnezeu, ca să fie buni creștini .

 R.B. Cu ce alte biserici colaborați în misiunea din Bardar?

G.C. În primul rînd cel mai mare suport, de cînd am venit noi, l-a avut biserica “Bunavestirea” care s-a implicat atît financiar, cît și cu brațe de muncă, apoi la program de Crăciun, după cum am spus tot ei au făcut un spectacol foarte interesant despre nașterea Domnului Isus. Nu pot să nu-l menționez pe pastorul bisericii “Bunavestirea”,Andrieș Talmazan, care s-a ostenit și a alergat din greu și continuă să o facă ca Evanghelia să înainteze în satul nostru. Tot cu biserica  “Bunavestirea” planificăm să organizăm în acest an 2 tabere de zi cu copii, dintre care una să fie cu studierea limbii engleze.

Nu pot să nu menționez și biserica Betania din Chișinău, care a participat încă de la începuturi, de fapt ei au fost aceea care au contribuit la construcția clădirii și a  multor activități care au fost pînă la noi și care au un aport considerabil și acum, apropo tot ei ne-au oferit cadourile de Crăciun pentru copii,ca să putem organiza un program așa frumos. De asemenea mulțumim celorlalte biserici care s-au implicat și anume biserica din Strășeni, Cojușna, Bravicea, Sfânta Treime din comuna Arionești ,raionul Dondușeni, Cantemir și Ungheni.

R.B.  Acum când sunteți într-o nouă etapă a vieții voastre, presupun ca aveți mai multe nevoie de rugăciuni. Care sunt ele și cum pot cititorii să se roage pentru ele?

R.B. Nevoi sunt multe, voi menționa doar cîteva: în primul rând ca să fie o trezire spirituală în comuna Bardar, ca oamenii să primească Evanghelia și să creadă în Domnul Isus ca să fie mântuiți, apoi pentru noi ca Domnul să ne călăuzească în fiecare acțiune pe care o vom face ca să fim cît mai rodnici. Apoi vrem ca Dumnezeu să dea propășire în lucrarea cu copii pe care vrem să începem, ne mai rugăm pentru o masă de tenis ca să avem un punct de atracție pentru copii și tineri.

R.B. Multumesc și Domnul să vă binecuvânteze.