Istoria Bisericii Creştine „Cuvântul Domnului” din Chişinău

Despre istoria Bisericii „Cuvântul Adevărului” din comuna Stăuceni (Chişinău) ne-a relatat păstorul acestia, Iurie Groşin. Vă propun să citiţi acest interviu.

R.B.Domnule Groşin, care este istoria apariţiei bisericii „Cuvântul Adevărului”?

În comuna Stăuceni  până în anul  1990 erau doar câteva familii de creştini în această comună şi  aici este vorba de  familia Palanciuc, familia Graur şi familia Ciloci. Toţi aceştia erau membri bisericii Betel din Chişinău. Dorinţa acestor  familii era ca şi în comuna Stăuceni să existe o biserica. Îmi aduc aminte că Valentina Palanciuc a început un grup de studiu biblic  acasă la ea.  Însă acest grup, era, dacă putem spune aşa ,supraveghiat de Ivan  Boearschi. El venea la adunările acestui grup, care se aduna la Maria Graur acasă. Astfel  acest grup de studiu se adunau de două ori pe săptămână, şi aşa a durat 7-8 ani de zile. Toate întâlnire le făceam pe la casele creştinilor din Stăuceni. Cu trecerea anilor acest grup de studiu biblic a crescut considerabil. Toţi cei care veneau primeau botezul la biserica Betel, deoarece responsabilul era din acea biserică. În anul 1997 mi s-a propus ca eu să fiu ajutorul liderului Boearschi. De la început împreună conduceam acest grup de studiu. Cu timpul  fostul lider a decis ca eu să fiu acela care conduce mai departe  grupul  de studiu din Stăuceni.

O altă problemă a fost că o dată cu trecerea timpului devenea tot mai dificil să plecăm din Stăuceni la biserica Betel care se află în sectorul Poşta Veche a capitalei. Erau la acea vreme ceva dificultăţi cu transportul public, şi creştinilor din Stăuceni le era foarte greu să se deplaseze.Atunci s-a decis ca noi să fim  o nouă biserică în  comuna Stăuceni. Dar  ca şi orice biserică tânără şi mică nu aveam spaţiu unde să ne adunăm.Ţin minte că foloseam balconul unei creştine din biserică pentru serviciul divin. Am postit  şi ne-am rugat ca Dumnezeu să ne dea o casă pentru biserică. Şi rezultatul nu s-a aşteptat mult aşteptat.

Încet dar sigur biserica creştea numeric, dar nici noi nu am fost protejaţi de valul plecării a creştinilor în alte ţări. Acum avem 23 de membri, şi în jur de 30 de persoane vin regulat şi se închină Domnului. În acest an am finisat şi clădirea bisericii, ceea ce este o realizare frumoasă. Apoi în acest an biserica baptistă din Stăuceni împlineşte 10 ani de activitate, lucru pentru care îi mulţumim lui Dumnezeu.

R.B. Cum se implică biserica pe care o slujiţi în societate?

I.G. În Stăuceni organizăm  tabere pentru copii,  atât iarna cât şi vara. Deasemenea suntem implicaţi şi în proiecte sociale. Am instituit un mic proiect social de diaconie, unde deservim persoanele care nu au nici un sprijin.

O altă  implicare frumoasă este lucrarea de reabilitare a celor care suferă de patima alcoolului. Această implicare o face cu bucurie împreună cu biserica Vocea Adevărului. Vin mulţi bărbaţi să se reabiliteze iar rezultatele sunt foarte frumoase.  Unii din aceştia chiar au încheiat un legâmân cu Domnul Isus, lucru care se vede apoi în vieţile lor, prin dorinţa lor de a ajuta pe alţii. Este frumos să îi vezi pe aceşti oameni care au fost reabilitaţi, cum se implică în  diferite munci sociale.

 

R.B.Cine sunt liderii bisericii „Cuvântul Adevărului”

Chiar dacă suntem o biserică relativ mică, avem câţiva lideri care se implică mult în slujire. Ei sunt Alexandru Bocovan şi Vitalie Luchianov, care slujesc bisericii predicând Cuvântul Domnului. Intenţionăm curând  să îl oridinăm ca şi diacon pe Alexandru  Bocovan.

R.B. Cum priveşte liderul acestei biserici proiectul introducerii religiei ca obiect de studiu în şcoală? Ce faceţi specific în acest sens?

I.G Alexandru Bocovan, unul din liderii bisericii a predat cursul Sexualitatea din Perspectiva Bibliei în şcolile din Stăuceni, mai mulţi ani, însă am întâlnit o oarecare opoziţie din partea directorilor de şcoli şi atunci ne-am oprit. Însă  conlucrăm foarte bine  cu o misiune din  Coreea de Sud, care predă multe lecţii biblice în şcoală, pentru că ei au avantajul de a preda în limba română. Pntru a nu ne dubla munca, apreciem ceea ce fac ei. Personal am predat lecţii despre modul sănătos de viaţă ca şi reprezentant al  Asociaţiei Medicilor Creştini din care fac parte.