Istoria Bisericii Creştine Evanghelice Baptiste “Betel” din oraşul Telenesti

biserica telenesti2

Încă marele cărturar şi domnitor al Moldovei, Dmitri Cantemir a menţionat despre oraşul Teleneşti. Situat la 93 de kilometri de capitala ţării, acest oraş este cunoscut pentru că a dat oameni celebri, atât pentru ţara noastră cât şi pentru Israel. În Teleneşti există o comunitate puternică de creştini evanghelici, despre viaţa cărora ne-a relatat păstorul bisericii “Betel”, Viorel Taran.

R.B. Domnule Taran, cum a luat naştere biserica “Betel ” în oraşul Teleneşti?

V.T. Biserica a luat fiinţă prin anul 1988 printr-o soră care s-a pocăit la biserica din satul Chiţcani raionul Teleneşti. După ce s-a întors la Domnul ea a pus casa ei la dispoziţia lui Dumnezeu pentru petrecerea serviciilor de închinare. Fraţii de la Chiţcani şi Copăceni au început să facă ieşiri misionare în oraşul Teleneşti. În câtiva ani s-au pocăit câteva familii şi mai mulţi tineri din raş. Mai târziu, în anul 1994 a venit la practică în Teleneşti, Ion Miron, actualul episcop, pe atunci student la Bucureşti. În urma mutării fratelui Ion la Teleneşti au arendat o încapere şi s-au început activităti fructuoase care au avut ca efect întoarcerea la Dumnezeu a mai multor oameni din Teleneşti. Sigur că au fost foarte multe încercări şi rezistenţă din partea liderilor religioşi şi a autoritaţilor locale. În prezent suntem 96 de membri şi ne bucurăm de harul lui Dumnezeu care sa manifestat printre noi.

R.B. Cine sunt liderii bisericii de acum?

V.T. Suntem doi pastori, Viorel Taran şi Svet Victor. Deasemenea avem în biserică cinci misionari şi un diacon care ne ajută enorm de mult în lucrarea de propăvăduire a Evangheliei. Cât ţine de mine m-am întors la Dumnezeu împreună cu soţia în anul 1997. Tot în această perioadă s-a întors la Dumnezeu şi colegul meu, actualul păstor Victor Şveţ. Ce este interesant că tot în această perioadă s-a început construcţia casei de rugaciune.

R.B. Cum se implică o biserică cu aproape 100 de membri în societatea în care sunteţi?
V.T. Biserica din Teleneşti este o biserică plantatoare de alte noi biserici. Avem scopul de a ajunge cu Evanghelia în toate satele din raionul Teleneşti şi nu numai. În raion sunt 35 de sate şi doar în 11din ele sunt biserici evanghelice, cinci dintre care au fost plantate de biserica din Teleneşti. Apoi avem şi doi misionari plecaţi în ţările musulmane. Ne bucură faptul că membrii bisericii au o inimă foarte mare pentru persoanele defavorizate din regiune. Avem proiecte prin care sunt ajutaţi foarte mulţi oameni. În grija noastră se află două case de copii de tip familial, a câte 10 copii în fiecare. O altă implicare este cantina socială, unde în fiecare zi primesc un prinz cald în jur de 120 de copii. Aproape lunar ajutăm în jur de 430 de familii defavorizate cu mulţi copii cu un complex întreg de servicii. Sunt ajutaţi bătrinii, grădiniţile, şcolile şi spitalele cu mobilier. Mai multe familii defavorizate au fost ajutate să-şi deschidă o afacere personală. Punem un mare accent pe organizarea în fiecare an a taberelor de copii şi tineret, atât în perioada de vară cât şi în cea de iarnă. Acestea sunt doar unele din multele activităţi în care reuşim să ne implicăm ca şi biserică. Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru toate aceste activităţi, doar El a iniţiat aceste lucrări şi a dat posibilitatea de a se realiza.

R.B. Dar despre proiectul de predare a religiei în şcoală, în ce măsură aţi reuşit să îl acoperiţi?

V.T. Predarea religiei în şcoli este ceea ce s-a reuşit mai puţin în raionul Teleneşti. În majoritatea şcolilor la consiliul profesorilor s-a decis să se i-a alte obiecte opţionale în locul religiei. Am întâlnit o opoziţie destul de puternica în privinţa aceasta.

R.B. Ce aţi dori să le uraţi cititorilor portalului http://www.moldovacrestina.net?

V.T. Mulţumim portalului acesta pentru slujirea care o aveţi faţă de cei care îl caută sincer pe Dumnezeu în această ţară şi pentru sprijinul acordat bisericilor locale. Mă rog pentru voi, şi fie ca Dumnezeu să vă d binecuvânteze din plin.

R.B. Vă mulţumesc