De ce Israelul este numit ţară în care curge lapte şi miere?

Întrebare:

In Vechiul Testament Dumnezeu promite poporului Israel „o tara in care curge lapte si miere”. Din cate știu eu din geografie si istorie, tara Israel cuprinde mult teritoriu pustiu, apa extrem de sărata (Marea Moarta), doar fâşia de lângă Marea Mediterană fiind foarte verde. Este evident ca Evreii fiind un popor înţelept au făcut irigații subterane si au o vegetație bogata. Totusi mi se pare o contradicție intre afirmația lui Dumnezeu si realitatea. Sau Dumnezeu a modificat acest teritoriu din cauza neascultării evreilor? Cum comentați?

Expresia “ţară în care curge lapte şi miere” este o figură de stil prin care Dumnezeu a vrut să prezinte prosperitatea pe care o va da El poporului Său când va locui în acest pământ. Teritoriul Israelului nu este doar pustie, mai este şi valea Iordanului unde se face multă agricultură. Împreună cu soţia am avut prilejul să vizităm Israelul, chiar am trecut împreună o pregătire specială ca să putem ghida pelerinii la locurile sfinte descrise în Sfintele Scripturi. Am rămas ambii foarte uimiţi să vedem câtă agricultură se face în această ţară şi cât de multă roadă este. Şi prin aceasta se vede binecuvântarea specială pe care a dat-o Dumnezeu în acest pământ.

Când a trimis Moise pe cele 12 iscoade să cerceteze ţara Canaan înainte ca să fie cucerită de poporul Israel.

Ei s-au suit şi au iscodit ţara, de la pustiul Ţin până la Rehob, pe drumul care duce la Hamat. S-au suit pe la miazăzi şi au mers până la Hebron, unde se aflau Ahiman, Şeşai şi Talmai, copiii lui Anac. Hebronul fusese zidit cu şapte ani înainte de cetatea Ţoan din Egipt. Au ajuns până la valea Eşcol; acolo au tăiat o ramură de viţă cu un strugure şi l-au dus câte doi cu ajutorul unei prăjini, au luat şi rodii şi smochine. Locul acela l-au numit valea Eşcol din pricina strugurelui pe care l-au tăiat de acolo copiii lui Israel. S-au întors de la iscodirea ţării după patruzeci de zile împlinite. Au plecat şi au ajuns la Moise şi la Aaron şi la toată adunarea copiilor lui Israel, la Cades, în pustiul Paran. Le-au adus ştiri, lor şi întregii adunări, şi le-au arătat roadele ţării. Iată ce au istorisit lui Moise: „Ne-am dus în ţara în care ne-ai trimis. Cu adevărat, este o ţară în care curge lapte şi miere şi iată-i roadele. (Numeri 13:21-27)

Este de mare uimite cum acum evreii au dezvoltat agricultură şi zootehnie şi în pustie. În timpul studiilor noastre în Israel, am vizitat cu soţia şi un chibuţ din pustie unde a lucrat mulţi ani şi Ben-Gurion, fostul prim-ministru al Israelului. Am rămas foarte uimiţi să vedem câtă activitate au dezvoltat în pustie, cum făceau şi agricultură, iar vacile dădeau atât de mult lapte cum se pare că nici în jumătate nu dau în alte părţi ale lumii. Fără îndoială că aceasta este o mare binecuvântare de la Dumnezeu.