Cum să biruiești ispita perversiunilor sexuale după ce te-ai pocăit și ai hotărât să urmezi pe Hristos?

Întrebare:

Cunosc un tânăr care s-a întors recent la Domnul Isus Hristos. Când era minor, a fost violat de un văr și, ca și consecințe, a apărut instinctul sexual doar față de bărbați. Odinioară se purta ca o fată și vorbea ca o fată. Acum suferă de poftele arzătoare sexuale încât îl silesc să se ducă în baie să facă masturbări și foarte des s-a abținut, dar este foarte greu, uneori cade, este plin de nervi din pricina acestor pofte, caută să scape de ele. Cum să scape de ele?

Este o tragedie ceea ce s-a întâmplat în viața acestui tânăr și aceasta încă o dată arată ce putere distructivă are asupra omului homosexualitatea, chiar și atunci când omul a fost expus sau silit să aibă o singură relație de acest fel. De aceea, spune sfântul Iuda în epistola sa “să urâm până și cămașa mânjită de carne”, adică, nici prin minte să nu-i treacă cuiva să încerce astfel de rapoarte sexuale, care sunt împotriva firii.

Există mulți homosexuali și lesbiene care au primit eliberare deplină

În Corintul antic a fost foarte mult desfrâu și un număr mare de bărbați și femei practicau homosexualitatea și diverse perversiuni sexuale. Când a ajuns Evanghelia în orașul lor, mulți au fost născuți din nou, iar unii aveau dorință să fie cu Hristos, dar nu se puteau rupe de vechile păcate. Apostolul Pavel le-a scris astfel:

(9) Nu știţi că cei nedrepţi nu vor moșteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înșelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, (10) nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moșteni Împărăţia lui Dumnezeu. (11) Și așa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi în Numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. (Întâia Epistolă a lui Pavel către Corinteni 6:9-11)

Malahii erau bărbații care se prostituau cu alți bărbați, adică îndeplineau rolul revenit femeii în această relație păcătoasă. Sodomiții erau cei care mergeau la malahi. Unii din creștinii din Corint au fost malahi și sodomiți. Dar, când au crezut în Domnul Isus Hristos, au fost spălați, au fost sfințiți și au fost socotiți neprihăniți și aceasta s-a întâmplat prin Duhul Sfânt, care a fost turnat peste ei la nașterea din nou. Cu siguranță că și ei toți s-au confruntat cu lupte mari duhovnicești și pofte care îi atrăgeau în vechile păcate, dar ei au biruit prin credință și prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Trebuie să duci lupta spirituală, ca să poți lepăda poftele vechi

Apostolul Petru le-a spus astfel creștinilor născuți de curând din nou:

(1) Lepădaţi dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă și de clevetire (2) și, ca niște prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteţi spre mântuire, (3) dacă aţi gustat în adevăr că bun este Domnul. (Întâia Epistolă Sobornicească a lui Petru 2:1-3)

Deci, dacă tânărul acesta ex-homosexual s-a întors din toată inima la Dumnezeu și dacă a avut loc nașterea din nou în viață lui, atunci el trebuie să facă două lucruri ca să poată fi biruitor. Pe de o parte trebuie să facă prin Duhul Sfânt un efort să lepede orice răutate, inclusiv și aceste pofte homosexuale. Când îi vin poftele acestea să nu meargă în baie, ca apoi să sfârșească prin masturbare, ci să meargă pe genunchi în rugăciune, să spună și altora să se roage pentru el și să reziste. Domnul Isus a învățat pe oameni că atunci când sunt într-o mare luptă spirituală să vegheze în rugăciune și să se roage neîncetat. Așa să facă și el. Postul este o altă armă la care trebuie să apeleze. Cunosc un tânăr de 17 ani care, fiind anterior robit de jocurile pe calculator, se lupta cu mari ispite, dar când s-a pocăit a ales să postească 7 zile fără să mănânce și s-a rugat continuu ca să fie eliberat. Nu va putea evita această luptă spirituală nici tânărul care a fost robit de patimi sexuale. Aceeași luptă o au de dat și cei care se droghează, sau care au fost alcoolici, sau orice alte patimi ar fi avut oamenii anterior. Deci, dacă au biruit ei și dacă au biruit ex-homosexualii din Corint, vor putea birui ispitele vechi și toți cei care azi se întorc la Hristos din diferite perversiuni sexuale. Pe canalul Moldova Creștină am publicat interviul pe care l-am avut cu ex-homosexualul Viktor Moozz.

Este, de asemenea și mărturia ex-homosexualului Ștefan Anghel pe canal.

Al doilea lucru pe care va trebui să-l facă omul care s-a întors recent la Hristos ca să fie biruitor asupra vechilor păcate și patimi este…

Studiază în profunzime Biblia și dă-ți silințele să împlinești Cuvântul lui Dumnezeu

Apostolul Petru a spus în textul pe care l-am citat anterior că trebuie “ca niște prunci născuți de curând să dorească laptele duhovnicesc și curat ca prin el să crească spre mântuire”. Laptele acesta nu este altceva decât Cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie să fie studiat. În Evanghelia după Ioan este scris:

(30) Pe când vorbea Isus astfel, mulţi au crezut în El. (31) Și a zis iudeilor care crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; (32) veţi cunoaște adevărul , și adevărul vă va face slobozi.” (33) Ei I-au răspuns: „Noi suntem sămânţa lui Avraam și n-am fost niciodată robii nimănui. Cum zici Tu: ‘Veţi fi slobozi’?” (34) „Adevărat, adevărat vă spun”, le-a răspuns Isus, „că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. (35) Și robul nu rămâne pururea în casă; fiul însă rămâne pururea. (36) Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi. (Evanghelia după Ioan 8:30-36)

Deci, dacă acești oameni doreau să fie eliberați din robia păcatului după ce au crezut în El, trebuiau să se dedice studierii profunde a Sfintelor Scripturi, ca să cunoască adevărul și prin adevăr să fie eliberați din robia păcatului și, inclusiv, de presiunile mari care vin de la patimile învechite.

Cel care s-a întors la Hristos trebuie să înțeleagă că va putea birui aceste ispite și presiuni doar prin credință, prin rugăciune și prin cunoașterea adevărului din Cuvântul lui Dumnezeu. Mai trebuie să înțeleagă că acesta este un proces lung, dar care cu siguranță va da rezultatele dorite, cum spune și sfântul Iacov:

(21) De aceea lepădaţi orice necurăţie și orice revărsare de răutate și primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. (22) Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. (23) Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește faţa firească într-o oglindă (24) și, după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. (25) Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. (Epistola Sobornicească a lui Iacov 1:21-25)

Iată pașii concreți pe care trebuie să-i faci ca să fii eliberat de ispita perversiunilor sexuale, după ce te-ai pocăit și ai hotărât să-L urmezi pe Domnul Isus Hristos.

APLICARE
1. Verifică-te dacă ești cu adevărat născut din nou și dacă nu ești încă, acum ia decizia să-L urmezi deplin pe Isus Hristos și să renunți definitiv la orice păcat. Doar când iai această decizie va avea loc nașterea din nou. Dacă este nevoie, mai ascultă o dată mesajul de pe YouTube, unde explic în detalii ce este nașterea din nou și cum te poți naște din nou.

2. Fă rost și studiază unul după altul următoarele manuale, dându-ți efortul să înțelegi bine Cuvântul lui Dumnezeu:

Aceste manuale pot fi găsite și la Biserica Buna Vestire din Chișinău (Str. V. Alecsandri 133)

3. Oricând vine ispita, să mergi pe genunchi în rugăciune. Caută un loc unde să te rogi și să ceri eliberare deplină de la Dumnezeu. Stabilește zile de post. Poate pentru început să pui o zi de post și rugăciune și să ceri specific de la Dumnezeu ca să fii eliberat din această patimă. Spune și altor creștini care te cunosc de aproape și apelează la sprijinul lor în rugăciune și post.

4. Înarmează-te cu gândul că este un război spiritual și este de lungă durată. Nu dispera dacă vezi că ispita ține mult și nu scade în intensitate. Dumnezeu te va ajuta și vei fi eliberat.

5. Ține-te departe de orice lucru te poate trage în ispită. Și da, cu privire la baie. Hotărăște și nu te reține mult în baie ca să nu dai prilej diavolului să te ispitească din nou.

Mă rog să-ți dea Dumnezeu biruință deplină asupra acestei patimi, asupra tuturor celorlalte păcate care cumva mai încearcă să rămână în viața ta și să fii umplut de bucuria mântuirii. Mă rog să-ți refacă Dumnezeu simțirile și la vremea potrivită, dacă vei dori, să te poți căsători cu persoană creștin de sex opus și să vă trăiți viața în deplină ascultare de Hristos și cu toată sfințenia.