De ce evenimentele din cartea Iov sunt plasate cronologic după capitolul 11 din Geneza?

Întrebare:

Am văzut într-un plan de citire a Bibliei, în ordinea cronologică a evenimentelor, cartea Iov este plasată după capitolul 8 din Geneza. Nu Moise a scris cartea Iov? Atunci de ce este plasată cronologic după capitolul 8 din Geneza?

Cartea Iov este un poem dramatic. Se crede că inițial această carte a fost scrisă în proză de către Elihu, unul din prietenii lui Iov (cap. 32), iar mai târziu Moise a tradus-o în ebraică și a scris-o în versuri. Faptul că Iov a fost o persoană reală este confirmată de Dumnezeu în cartea Ezechiel și Iacov.

…chiar de ar fi în mijlocul ei (a cetății) acești trei oameni: Noe, Daniel și Iov, ei nu și-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor, zice Domnul, Dumnezeu” (Ezechiel 14:14)

și ar fi în mijlocul ei Noe, Daniel și Iov, pe viața Mea-zice Domnul, Dumnezeu-că n-ar scăpa nici fii nici fiice, ci numai ei și-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor”(Ezechiel 14:20)

Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov, și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul, și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. (Iacov 5:11)

Evenimentele din cartea Iov sunt plasate cronologic după capitolul 11 din Geneza (și nu 8),  adică după zidirea turnului Babel, când Dumnezeu a împrăștiat oamenii pe toată fața pământului, și înainte de chemarea lui Avraam (Geneza 12). Sunt mai multe motive pentru care cartea Iov a fost plasată cronologic anume în această perioadă de timp.

1. Este unica carte din Vechiul Testament în care nu se face referință nici la patriarhi (Avraam, Isaac și Iacov) și nici la poporul Israel. Aceasta ne face să credem că Iov a trăit înainte de formarea lui Israel ca și popor.

2. Iov, ca și cap de familie, aducea jertfe și anume arderi de tot (1:5, 42:8), ceea ce ne arată că pe vremea aceea nu era încă stabilită închinarea după Lege, care a venit prin Moise după aproape jumătate de mileniu după Avraam.

3. Un alt argument este lungimea vieții lui Iov. După restabilire, Iov a mai trăit 140 de ani ( 42:16), ceea ce înseamnă că lungimea vieții lui a ajuns cel puțin la 200 de ani, ceea ce a fost caracteristic oamenilor de până la Avraam. După Terah (Geneza 11:32), tatăl lui Avraam, nimeni nu a mai depășit vârsta de 200 de ani. Avraam a trăit 175 ani (Geneza 25:7), Isaac a trăit 185 ani (Geneza 35:28) și Iacov a trăit 147 ani (Geneza 47:28).

4. Iov folosește pentru Dumnezeu, în special, numele Lui „Șadai”, adică Cel Atotputernic, nume folosit, în special, de patriarhi și mai puțin în perioada de după ei. În cartea Iov numele „Șadai” este menționat de 31 ori, iar în alte texte din Vechiul Testament doar de 17 ori, dintre care șase menționări sunt în cartea Genezei (perioada patriarhilor). Când Dumnezeu i-a vorbit lui Moise în pustie să scoată pe Israel din Egipt, i-a spus:

„Eu M-am arătat lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, ca Dumnezeul Cel Atotputernic; dar n-am fost cunoscut de el sub Numele Meu ca, Domnul” (Exod 6:3)

5. Monedele (chesita), menționate în cartea Iov 42:11, erau în circulație pe vremea patriarhilor: Iacov și-a cumpărat un ogor lângă Sihem cu o sută de chesita (Geneza 33:19, Iosua 24:32). Biblia mai mult nu face referință la aceste monede.

6. În capitolul unu sunt menționați haldeenii (1:17), care existau ca și popor încă pe vremea lui Avraam. Avraam este originar din Ur, din Haldea:

Terah a luat pe fiul său Avram, și pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său, și pe Sarai, noru-sa, nevasta fiului său Avram. Au ieșit împreună din Ur din Haldea, ca să meargă în țara Canaan. Au venit pînăla Haran, și s-au așezat acolo. (Geneza 11:31)

Acestea sunt argumentele evidente, care ne fac să credem că Iov a trăit în vremea patriarhilor.