S-a ocupat oare Iosif cu ghicitul?

Întrebare:

S-a ocupat Iosif, fiul lui Iacov cu vrăjitoria şi ghicirea aşa cum scrie la Geneza 44:5,15? Rugămintea mea e sa nu dam cu presupusul.

S-a ocupat oare Iosif cu ghicitul?

Nu, Iosif nu s-a ocupat cu ghicitul pentru că el a urmat poruncile lui Dumnezeu în totul.

Textul

Ca să înţelegem mai bine, să citim pentru început textul unde Iosif menţionează un pahar al său în care spune că ghicea. Când au venit a doua oară fraţii săi care l-au vândut în robie, dar care încă nu-l recunoscuse, Iosif a pus la cale acest plan ca să-l poată opri pe Beniamin în Egipt până îi va face pe fraţii săi să înţeleagă tragedia pe care au făcut-o când l-au vândut pe el în robie.

Iosif a dat următoarea poruncă economului casei lui: „Umple cu merinde sacii oamenilor acestora, cât vor putea să ducă, şi pune argintul fiecăruia la gura sacului său. Să pui şi paharul meu, paharul de argint, la gura sacului celui mai tânăr, împreună cu argintul cuvenit pentru preţul grâului lui.” Economul a făcut cum îi poruncise Iosif. Dimineaţa, cum s-a crăpat de ziuă, au dat drumul oamenilor acestora împreună cu măgarii lor. Dar abia ieşiseră din cetate şi nu se depărtaseră deloc de ea, când Iosif a zis economului său: „Scoală-te, aleargă după oamenii aceia; şi, când îi vei ajunge, să le spui: „Pentru ce aţi răsplătit binele cu rău? De ce aţi furat paharul din care bea domnul meu şi de care se slujeşte pentru ghicit? Rău aţi făcut că v-aţi purtat astfel.” Economul i-a ajuns şi le-a spus aceste cuvinte. Ei i-au răspuns: „Domnule, pentru ce vorbeşti astfel? Să ferească Dumnezeu pe robii tăi să fi săvârşit o asemenea faptă! Iată, noi ţi-am adus din ţara Canaanului argintul pe care l-am găsit la gura sacilor noştri; cum am fi putut să furăm argint sau aur din casa domnului tău? Să moară acela dintre robii tăi la care se va găsi paharul, şi noi înşine să fim robi ai domnului nostru!” El a zis: „Fie după cuvintele voastre! Acela la care se va găsi paharul să fie robul meu; iar voi veţi fi nevinovaţi.” Îndată şi-a coborât fiecare sacul la pământ. Fiecare şi-a deschis sacul. Economul i-a scotocit, începând cu cel mai în vârstă şi sfârşind cu cel mai tânăr; şi paharul a fost găsit în sacul lui Beniamin. Ei şi-au rupt hainele, şi-a încărcat fiecare măgarul şi s-au întors în cetate. Iuda şi fraţii lui au ajuns la casa lui Iosif, pe când era el încă acolo, şi s-au aruncat cu faţa la pământ înaintea lui. Iosif le-a zis: „Ce faptă aţi făcut? Nu ştiţi că un om ca mine are putere să ghicească?” (Geneza 44:1-15)

Iosif a menţionat ghicitul ca să nu-l cunoască fraţii la acel moment

Încă atunci când au venit prima dată fraţii lui Iosif în Egipt, el i-a cunoscut dar şi-a ascuns identitatea sa pentru că urmărea să le facă bine şi să le dea o lecţie. Scriptura spune astfel:

Când a auzit Iacov că este grâu în Egipt, a zis fiilor săi: „Pentru ce staţi şi vă uitaţi unii la alţii?” Şi a zis: „Iată, aud că este grâu în Egipt; coborâţi-vă şi cumpăraţi-ne grâu de acolo, ca să trăim şi să nu murim.” Zece fraţi ai lui Iosif s-au coborât în Egipt ca să cumpere grâu. Iacov n-a trimis cu ei pe Beniamin, fratele lui Iosif, de teamă să nu i se întâmple vreo nenorocire. Fiii lui Israel au venit să cumpere şi ei grâu, împreună cu cei ce veneau pentru acelaşi lucru; căci în Canaan era foamete. Iosif era mai mare în ţară; el vindea grâu la tot poporul din ţară. Fraţii lui Iosif au venit şi s-au aruncat cu faţa la pământ înaintea lui. Iosif, cum a văzut pe fraţii săi, i-a cunoscut; dar s-a făcut că le este străin, le-a vorbit aspru şi le-a zis: „De unde veniţi?” Ei au răspuns: „Venim din ţara Canaan ca să cumpărăm merinde.” Iosif a cunoscut pe fraţii săi, dar ei nu l-au cunoscut. (Geneza 42:1-8)

Tocmai pentru ai face pe fraţii săi să creadă şi mai mult că este egiptean, Iosif a pus pe economul lui să spună despre ghicire.

Iosif a proorocit prin revelaţie divină

O altă dovadă că Iosif n-a apelat la practica ghicirii când a vrut să spună viitorul o găsim atunci când a venit la faraon pentru prima dată.

Faraon a zis lui Iosif: „Am visat un vis. Nimeni nu l-a putut tălmăci; şi am aflat că tu tălmăceşti un vis îndată după ce l-ai auzit.” Iosif a răspuns lui faraon: „Nu eu! Dumnezeu este Acela care va da un răspuns prielnic lui faraon!” (Geneza 41:15-16)

Iosif a spus că răspunsul pe care l-a dat lui faraon cu privire la interpretarea visului este o revelaţie divină şi nu ghiciri omeneşti.

Dumnezeu interzice practica ghicitului

Iar despre practica ghicitului Dumnezeu porunceşte astfel în Sfintele Scripturi:

Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. (Deuteronomul 18:10-13)

Dumnezeu să ne păzească de ghicit, vrăjitorii, horoscop şi orice este legat de ele şi să umblăm în credincioşie faţă de El aşa cum a făcut Iosif.