De ce o persoană poate deveni membru de biserică doar după botezul cu apă?

Întrebare:

Dupa cîte înţeleg eu, o persoana devine membru a familiei lui Dumnezeu la pocăinţă (naşterea din nou), daca este aşa atunci: de ce biserica ii accepta ca membrii doar după botez?
multumesc.

Poruncile lăsate de Domnul Isus cu privire la botez

Pentru început să vedem ce porunci ne-a lăsat Domnul Isus cu privire la botez. . Iată ce le-a spus Domnul Isus ucenicilor după învierea Sa şi înainte de înălţarea Sa la cer la Evanghelia după Marcu 16:15-20:

Apoi le-a zis: ,,Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit.

După cum se vede din text, condiţia pentru a fi mântuit este să crezi şi să te botezi. Discuţia din Marcu 16 a avut loc în Ierusalim pe când ucenicii stăteau la masă. La Matei 28:16-20, unde găsim scrisă marea însărcinare, discuţia are loc în Galilea, în munte:

Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galilea, în muntele unde le poruncise Isus să meargă. Cînd L-au văzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: ,,Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pămînt. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezîndu-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sînt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.

Vedem că botezul este o poruncă lăsată de Domnul Isus. Dacă cineva nu vrea să se boteze după credinţă, aceasta arată neascultare de Domnul Isus. De fapt botezul cu apa este o dovadă de ascultare de Domnul Isus şi, după cum scrie apostolul Petru, este mărturia unui cuget curat:

… botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos, 1 Petru 3:21

Prin botezul cu apă omul mărturiseşte că s-a pocăit şi acum are un cuget curat.

Botezul – intrarea solemnă în Noul Legământ

Problema noastră este că noi de multe ori nu ne gândim la semnificaţia legământului. Dar legământul este mijlocul prin care Dumnezeu zideşte relaţii cu oamenii. Dumnezeu a zidit relaţii cu poporul Israel în baza Vechiului Legământ, iar cu biserica zideşte relaţii în baza Noului Legământ.

Dar să vedem definiţia cuvântului Legământ din dexonline.ro:

Legământ – 1) Promisiune solemnă, prin care cineva se obligă să realizeze ceva. 2) Situație dintre persoane sau dintre comunități care ajung să se înțeleagă asupra unui lucru; înțelegere; învoială.

De fapt, botezul este partea solemnă a intrării în Noul Legământ. Noi, oamenii, nu putem cunoaşte inima omului ca să fim siguri că este născut din nou sau nu, dar mărturia în apa botezului ne arată că omul conştient a ales să intre în legământ cu Dumnezeu. De aceea membri a bisericilor locale se fac doar cei care primesc botezul cu apă după credinţă.