Interviu cu Vasile Filat despre predarea Religiei în școlile publice

Biserica pe care o păstoriți este implicată în predarea religiei în școlile publice, de ce considerați aceasta important?

Pentru că într-o țară creștină copiii mergând la școală aproximativ timp de 30 de ore sunt expuși  într-o foarte mare parte la evoluționism și ateism. Dacă privim manualele școlare ele cuprind din abundență așa pretinsele „dovezi” evoluționiste care au alimentat și alimentează necredința și ateismul. De aceea, este foarte important pentru copii să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu și să-l studieze mai mult. Dar, avem speranțe că Ministerul Educației va face reforme și vor revizui manualele școlare așa ca măcar să fie o proporție egală între dovezile creaționiste și ceea ce învață teoria evoluției.

O altă pricină este aceea că într-o țară pretinsă creștină, sunt foarte puțini copiii care frecventează școlile duminicale de pe lângă biserici (căci și biserici cu școli duminicale funcționale sunt puține) și de aceea, trebuie să beneficiem de oportunitatea oferită de guvernare ca să-i învățăm pe copiii noștri și pe toți copiii care doresc adevărul Cuvântului lui Dumnezeu.

Mai este și un al treilea pericol care îi amenință pe copii  – imoralitatea. Ea este promovată aproape la toate nivelele și dacă vrem să le oferim un viitor copiilor noștri, dacă vrem să-i vedem cetățeni fericiți în familiile lor, trebuie să-i ajutăm să se ferească de imoralitate.

Ce rezultate puteți menționa din lucrarea care s-a făcut în această direcție?

Dacă vă referiți la lucrarea pe care o fac creștinii din Biserica Bunăvestirea pe care o păstoresc, este implicat un număr de peste 30 de învățători care au mers să predea Biblia în școli și au organizat 12 tabere de vară pentru peste 1000 de elevii din diferite localități ale țării. În timpul anului, însă, cea mai mare activitate a fost desfășurată în școlile din Chișinău.

Pentru că în cadrul Uniunii Bisericilor Creștine Evanghelice Baptiste din Moldova mi-a fost încredințată coordonarea lucrării de predare a religiei în școli pot să spun câ în anul de învățământ 2012-2013 religia a fost predată la circa 1700 elevi din 21 localități ale țării.

Cum evaluați această lucrare la momentul de față?

S-a făcut un progres mare comparativ cu anul precedent, dar este încă mult, foarte mult de realizat, pentru că foarte multe școli din țară rămân neacoperite în privința predării obiectului Religia după curricula evanghelică.

Având în vedere că din cei 1700 de copiii care au învățat religia doar 20% sunt din familii baptiste, atunci mai rămâne încă foarte mult de lucrat ca să-i putem cuprinde în acest proiect pe toți cei de 7000 copii care provin din familiile baptiste. Este o foarte mare nevoie care sperăm să fie împlinită în anii următori prin eforturile păstorilor, învățătorilor de școală duminicală și a tuturor celor care pot contribui.

De ce doar un număr mic de biserici se implică în această lucrare? Cum ar putea fi motivate bisericile să se implice mai mult?

Cred că pricina majoră este că nu se înțelege importanța predării Religiei în școli. Cunosc o biserică care au peste 100 de copiii în școala din localitate și nu au întreprins nici un efort pentru predarea Religiei acolo. Copiii sunt cei mai deschiși pentru mesajul Evangheliei și dacă păstorii și învățătorii de școală duminicală vor înțelege valoarea acestei oportunități, ei vor depune mult efort.

Dacă unul din motive ar fi lipsa profesorilor pregătiți, cum vedeți soluționarea acestei probleme?

Nu cred că motiv este lipsa profesorilor. În cadrul Uniunii Bisericilor Creștine Evanghelice Baptiste din Moldvoa sunt înregistrați 764 de învățători de școală duminicală. Dacă toți acești profesori se vor implica în acest an, cu ușurință putem realiza predarea Religiei în școlilie din toate localitățile unde avem prezență evanghelică. În vederea pregătirii și mobilizării acestor profesori organizăm un seminar care se va desfășura în incinta sanatoriului „Bucuria-Sind” din localitatea Vadul lui Vodă în perioada 23-25 octombrie. Invităm pe toți învățătorii de școală duminicală să participe și să ne confirme la telefoanele 069966779 sau la adresa de email info@precept.md

Ce materiale recomandați pentru a fi folosite pentru predarea Bibliei în școli?

Avem materiale foarte bune de studiere a Bibliei. Pentru cei din clasele primare recomand cursurile „Sens interzis, Iona”, „Doamne, învață-mă să mă rog” (un curs prin care copiii învață sensul fiecărei fraze din rugăciunea „Tatăl nostru”), „Vai, am dat de probleme” (un studiu al Epistolei lui Iacov), „Avram, exploratorul curajos”, și altele asemănătoare.

Pentru cei din clasele gimnaziale recomand cursul „Cum să studiem Biblia”, „Dumnezeule, exiști?” (un studiu al Evangheliei după Ioan), „Doamne, vreau să Te cunosc” (un studiu despre caracterul lui Dumnezeu care are și o versiune pentru cei mai mici).

Pentru cei din clasele liceale le recomand cursurile „Într-o zi mă voi căsători”, „Cum să faci alegeri de care să nu regreți?”, „Căsătorie fără regrete”, „Ce spune Biblia despre sexualitate?”, „Sexuaitatea din perspectiva Bibliei”, „Cum să zidești o familie trainică” și altele despre care puteți afla vizitând pagina de internet http://www.precept.md.