Înțelegerea mesajului homosexual: Concluzie

Esenţa filosofiei homosexualilor este de a redefini homosexualitatea ca o stare de “a fi” şi nu ca o formă de comportament sexual. Aceasta permite homosexualilor să se definească drept minoritatea cu drepturi civile comparabile cu Afro-Americanii şi alte grupuri, statutul de minoritate ale cărora se bazează pe caracteristici cu adevărat imutabile. În schimb, aceasta permite mişcării homosexualilor să moştenească şi să exploateze, în folosul său, toate drepturile legale, politice şi sociale.

Teoria orientării sexuale este modul de “a vinde” sau de a prezenta ideea homosexualităţii drept normală şi imutabilă. Aceasta crează un context în care sexualitatea poate fi separată de fiziologie. Strategiştii homosexuali vor reuşi să evite dovezile existente de la sine, cu privire la homosexualitate, doar dacă vor reuşi să prezinte drept irelevant felul în care a fost creat şi funcţionează  organismul uman.

Toţi termenii examinaţi în acest articol, aplicaţi homosexualilor, îşi bazează validitatea pe teoria cu privire la orientarea sexuală, care la rândul său se bazează pe redefinirea homosexualităţii. În final, această bătălie este câştigată prin afirmarea a ceea ce este evident. Adevărul cu privire la homosexualite este de la sine evident. Adevărul evident de la sine nu este învăţat, ci este descoperit. A-i ajuta pe oameni să treacă peste filosofia homosexualilor nu înseamnă a-i învăţa noi date sau cifre, sau a le ridica nivelul intelectual. Dimpotrivă, aceasta înseamnă a da la o parte orice informaţii greşite care îi impiedică să vadă realitatea simplă a lucrurilor.

Într-adevăr, dacă pentru a convinge pe cineva despre înşelătoriile homosexualilor şi nesocotinţa de a legitima această practică în societate, vă bazaţi pe studii şi statistici, putem spune că deja aţi pierdut dezbaterea. Gândiţi-vă: o persoană care nu este convinsă prin reamintirea adevărului evident se descoperă a fi un “respins” (în Romani 1:28 cu sensul de a rătăci de la adevăr) pentru care aceste studii şi statistici sunt fără sens. Dar dacă, retrăgându-vă la probe secundare, vă asumaţi că adevărul evident nu este suficient pentru a dovedi ceea ce afirmaţi, voluntar faceţi o invitaţie la o dezbatere care iar va favoriza pe cei care sunt gata să înşele, mintă sau să ignore datele pentru a obţine victorie. Nu spun aceasta din cauza că poziţia pro-familie este lipsită de sprijin ştiinţific. Mare preponderenţă a faptelor din cele mai respectare studii, confirmă concluziile noastre. (Vezi cap.4) Combaterea argumentelor homosexualilor, e posibilă, doar dacă, din start te bazezi pe adevărul simplu. Dacă nu reuşeşti să pui la îndoială presupoziţiile homosexualilor cu privire la poziţia lor, vei fi totdeauna în dezavantajul de a te opune scopurilor multiple ale agendei lor. Stai ferm pe adevărul că homosexualitea este o stare obiectiv- dezordonată demnă de dezaprobarea societăţii pentru că ea răspîndeşte boli şi disfuncţii. Vei fi atacat agresiv pentru această poziţie, pentru că oponenţii tăi ştiu că aceasta este unica poziţie care te va ajuta să combaţi toate argumentele lor. Ai fi mai puţin abuzat sau criticat dacă ai căuta să ajungi la compormis, dar ai pierde o mare parte din autoritatea morală şi de convingere în proces. Dacă încetezi să mai stai ferm pe poziţia pro-familie, tot ceea ce scrie aici nu-ţi va fi de mare folos. Dar dăcă eşti determinat să stai tare în apărarea familiei, acestea îţi vor servi drept o armă puternică împotriva oricăror filosofii ale homosexualilor, şi dacă vei fi persistent, poziţia ta pentru adevăr va fi în cele din urmă îndreptăţită.

ZECE REGULI  în dezbaterea despre homosexualitate
(Cum s-ar aplica în timpul unei conversaţii ipotetice).

I. Niciodată nu lăsa necontestat orice argument în care se speculează despre teoria orientării sexuale

Niciodată nu lăsa necontestat orice argument în care se speculează despre teoria orientării sexuale, imutabilitatea homosexuală sau egalitatea dintre homosexualitate şi heterosexualitate. (ceea la ce orice argument este redus pînă la urmă)

Susţinătorii homosexualilor (SH): “Nu vezi că refuzul de a acorda homosexualilor dreptul de a se căsători este discriminatoriu? De ce ei nu ar trebui să aibă aceleaşi drepturi ca şi heterosexualii?”

 Dumneavoastră(DVS): “Sunt puţin confuz cu privire la acest argument. Vrei să spui că tu crezi că homosexualitatea este echivalentă cu heterosexualitatea?”

II. Întotdeauna insistă ca susţinătorii homosexualilor să definească termenii critici

SH: “Sigur că ele sunt echivalente. O persoană nu este cu nimic mai bună decât cealaltă doar ţinând cont de  cine este îndrăgostită.

DVS: “ Eu tot nu pot înţelege. Cum defineşti homosexualitatea şi heterosexualitatea? Este mai mult decât doar un sentiment romantic, nu-i aşa?

III. Nu deviaţi de la subiest

Sofiştii totdeauna vor schimba subiectul pentru a nu fi nevoiţi să admită erorile. Important însă este să fiţi atent până când termenul discutat este definit. Nu permiteţi ca să fiţi atras în alte subiecte. Promiteţi să răspundeţi la întrebările noi după ce vi se va răspunde la întrebările dumneavoastră.  (De asemenea, fiţi atenţi la aşa-numitele tactici “replică din echipă” când o a treia persoană va întrerupe discuţia pentru a-l ajuta pe oponentul dumneavoastră să schimbe subiectul. Adresaţi persoanei date întrebarea dumneavoastră.)

SH: “Homosexualitatea este doar o orientare sexuală. Este modul în care ai fost născut. Unii oameni sunt heterosexuali. Unii sunt homosexuali. Doar nu credeţi că homosexualii ar trebui să fie discriminaţi doar pentru că sunt de o altă orientare, nu-i aşa?”

DVS: “Aş dori să răspund la această întrebare după ce vorbim despre ceea ce este de fapt orientarea sexuală, dar încă tot nu înţeleg ce aveţi în vedere prin homosexualitate. De unde ştiţi că este doar un mod în care cineva se naşte?

IV. Nu permite oponentului tău să pună asupra ta povara de a dovedi sau dezminţi presupunerile sale

Povara de a dovedi este asupra lui.

SH. “Toată lumea ştie aceasta. Sunt foarte multe studii. În plus, cine ar vrea să fie homosexual cînd în jur este atâta ură şi homofobie împotriva lor?

DVS: “Mulţi oameni fac alegeri pe care alţii le urăsc. Aceasta nu dovedeşte nimic. Şi toate studiile pe care eu le-am văzut nu au fost convingătoare. Puteţi să prezentaţi un studiu care dovedeşte sută la sută că homosexualii se nasc aşa?”

(continuare)

Traducere: Ala Talmazan