Înțelegerea darurilor duhovnicești – studiu biblic inductiv săptămânal în Chișinău (DUMINICA 18:00)

Vă invit cu drag în fiecare duminică la 18:00, în Chișinău, pe str. Alexandru cel Bun 62, of. 39, să studiem împreună cursul ”Darurile Spirituale”. Mâine vom avea o recapitulare pentru lecțiile deja trecute și apoi continuăm cu fiecare dar în parte. 

Darurile duhovnicești - vorbirea în limbi și altele la studiu biblic

Vom studia darurile, cercetînd textele biblice care vorbesc despre acestea și semnificația greacă a cuvintelor folosite pentru fiecare dar: 

În ce priveşte darurile duhovniceşti, fraţilor, nu voiesc să fiţi în necunoştinţă. … Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. 

De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă datorită aceluiaşi Duh; altuia, credinţa prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor prin acelaşi Duh; altuia, puterea să facă minuni; altuia, prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor.
Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte cum voieşte. (1 Corinteni 12:1, 7-11)

Contactați-mă pentru detalii și pentru înregistrare, ca să pot lua un manual nou (batin.irina@gmail.com, +373 76718882).

Manualul Darurile Spirituale - studiat în Chișinău