Întăriți în încercări

Sună atât de controversat pentru mulți această expresie… Cum poți fi întărit atunci când vine încercarea și cuptorul cu foc în viața ta? Când parcă nu poți face nimic în fața greutăților care par să te dărâme? Te întrebi: de ce anume eu, Doamne? De ce acum? De ce în familia mea?

Încercările sunt întotdeauna dificile și vin pe neașteptate în viața noastră, dar ce vedem noi în aceste momente? Ne oprim în fața ei blocați sau privim dincolo de încercare, la scopul lui Dumnezeu pentru noi?

Cât trăim pe acest pământ Dumnezeu caută să ne modeleze și să ne facă asemeni chipului Său, să ne desăvârșească și să testeze credința noastră. Nu este un proces plăcut, dar atât de necesar!!!

Cuvântul folosit pentru încercare în Noul Testament, înseamnă test, verificare, dovadă a ceva, controlul loialității. Biruința în încercare are ca scop un caracter dovedit, denotă calitatea confirmată prin teste și investigații. Așa cum scrie apostolul Pavel bisericii din Roma, încercarea este o parte obligatorie în viața creștinului, care are o finalitate în creșterea noastră spirituală.

”Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre, căci ştim că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea.” Romani 5:3-4

Vedem o atitudine corectă pe care trebuie să o avem când trecem prin încercări. De cele mai multe ori, ele vin din afară, din lucruri exterioare: poate fi boala unui om drag, sau chiar boala noastră, pierderea unui membru din familie, o situație dificilă… Dar fiecare dintre aceste situații sunt sub controlul lui Dumnezeu și au ca scop apropierea noastră de El, ca în viața noastră să se producă răbdarea care aduce biruință în încercare.

Experiența din orice încercare trebuie să producă în final nădejdea, ceva ce trece de lucrurile materiale și vizibile și atinge veșnicia!

Încercarea este testul ce va arăta care este relația noastră cu Dumnezeu. Vom cădea disperați sub presiunea circumstanțelor sau vom păși prin credință, chiar dacă nu vedem la moment cum ar putea să fie folosită spre bine o anumită situație sau etapă din viață? Adesea, încercările sunt însoțite de suferință, o durere pe care o trăim intens.

”Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu prin credinţă pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos, pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El fără să-L vedeţi şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită, pentru că veţi dobândi, ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre.” 1 Petru 1:5-9

Ce frumoasă ilustrație aduce apostolul Petru, de parcă deschide cortina pentru ca fiecare credincios să vadă din timp ce premiu îl așteaptă în urma încercării credinței!!! Sunt felurite încercări (din original- multicolore), dar cât de prețioasă este încercarea credinței, și este urmată de laudă, slavă și cinste pe care le vom primi la arătarea Domnului Isus! Analizând acest pasaj, am văzut că un credincios va trăi credința cu bucurie, și după ce va fi întristat din cauza încercărilor puțină vreme, va ajunge iarăși să experimenteze bucuria negrăită și strălucită a credinței, pentru că avem mântuirea care va continua în veșnicie!

Încercarea este necesară în viață pentru că prin ea Domnul ne întărește credința și ne dăruiește bucuria Sa care nu se poate compara cu nimic pe acest pământ și pacea care ne copleșește în vremuri de restriște. Când trecem prin felurite încercări să ne aducem aminte că acest proces este mai prețios decât încercarea aurului și care va străluci în slava și gloria vieții veșnice!