ÎNSUMI sau ÎNSĂMI – cum este corect?

Pronumele și adjectivul pronominal de întărire

Pronumele de întărire este o parte flexibilă de vorbire, care însoțește un substantiv sau un pronume și are rolul de a evidenția persoana la care se face referire.

Pronumele de întărire se formează din pronumele vechi însu, însă, înși, înse, la care se adaugă formele neaccentuate ale pronumelui personal la cazul dativ: –mi, –ți, –și, –ne, –, –le.

Persoană

                                           Număr

               Singular

                 Plural

Masculin

Feminin

Masculin

Feminin

I

însumi

însămi

înșine

însene

II

însuți

însăți

înșivă

însevă

III

însuși

însăși

înșiși

înseși / însele

 

NOTĂ: Pronumele de întărire a dispărut din limba română. Se utilizează doar adjectivul pronominal de întărire.

Adjectivul pronominal de întărire se acordă în persoană, gen, număr și caz cu pronumele personal determinat de el sau în gen, număr și caz cu substantivul pe care îl însoțește, determinându-l.

Exemple:

Eu însumi am scris această povestire.

Ea însăși s-a oferit să îngrijească florile din clasa noastră. 

În limba română contemporană, există tendinţa de a înlocui adjectivul pronominal de întărire cu semiadverbele chiar, tocmai și cu adjectivul propriu

Exemple: 

L-am întrebat chiar pe el. 

Ne-a răspuns la scrisoare tocmai el. 

A acţionat după propria lui conştiinţă.

 

     1. ÎNSUMI / ÎNSĂMI

Exemple:

Eu Însumi Mă voi coborî cu tine în Egipt şi Eu Însumi te voi scoate iarăşi de acolo, iar Iosif îţi va închide ochii.” (Geneza 46:4)

Eu însămi îi voi transmite invitația la eveniment.

 

     2. ÎNSUȚI / ÎNSĂȚI

Exemple:

„Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău”, aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” În aceste două porunci se cuprind toată Legea şi Prorocii.” 

(Matei 22:37-40)

Tu însăți te-ai convins cât este de important să pui întrebări, pentru ca să afli adevărul.

 

     3. ÎNSUȘI / ÎNSĂȘI

Exemple:

Nu te teme de ei, căci Domnul Dumnezeul vostru va lupta El Însuşi pentru voi.” (Deuteronomul 3:22)

Nevinovăţia omului fără prihană îi netezeşte calea, dar cel rău cade prin însăşi răutatea lui.” (Proverbe 11:5)

 

     4. ÎNȘINE / ÎNSENE

Exemple:

Domnul să vă facă să creşteţi tot mai mult în dragoste unii faţă de alţii şi faţă de toţi, cum facem şi noi înşine pentru voi.” (1 Tesaloniceni 3:12)

Noi însene am fost martore accidentului care s-a produs în seara zilei de ieri cu implicarea mai multor unități de transport.  

 

5. ÎNȘIVĂ / ÎNSEVĂ

Exemple:

Sarea este bună, dar, dacă sarea îşi pierde puterea de a săra, cu ce îi veţi da înapoi puterea aceasta? Să aveţi sare în voi înşivă şi să trăiţi în pace unii cu alţii.” (Marcu 9:50)

„Isus S-a întors spre ele şi a zis: „Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine, ci plângeţi-vă pe voi însevă şi pe copiii voştri.” (Luca 23:28)

 

6. ÎNȘIȘI / ÎNSEȘI, ÎNSELE

Exemple:

Înţelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiţi îi înşală pe ei înşişi.” (Proverbe 14:8)

„De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Îmi ridic mâna şi jur că neamurile care vă înconjoară îşi vor purta ele însele ocara!” (Ezechiel 36:7)

Formele adjectivelor pronominale de întărire creează confuzii în utilizarea corectă a lor. De obicei, există tendința de a utiliza doar formele însuși și însăși pentru toate persoanele. Este bine să cunoaștem modul de formare, toate formele flexionare și utilizarea corectă a lor în vorbire.

În articolul următor, vom învăța cum să construim corect propozițiile și cum să le aranjăm în frază, astfel încât să sune plăcut la auz și să avem o vorbire coerentă.