Ce este inspirația verbală plenară a Bibliei?

Întrebare:

Ce este „Inspirația verbală plenară”? Aici este explicația ortodoxă: http://ortho-logia.com/?p=88, dar ei înșiși menționează că este un termen specific evangheliștilor, care este un fals. Cum explicați?

Vă mai recomand să citiți și acest articol unde veți găsi și o definiție a termenului de “inspirație verbală plenară”.

Acesta are sensul că inspiraţia se extinde la cuvintele în sine (inspiraţia verbală) şi nu doar la concepte sau idei, precum şi că toate părţile Scripturii şi toate temele abordate de Scriptură sunt de asemenea inspirate de Dumnezeu (inspiraţia plenară). 

Așa este, evanghelicii cred deplin în inspirația verbală plenară a Bibliei și eu sunt deplin convins de acest adevăr.

Veți întreba atunci de ce teologii ortodocși numesc inspirația verbală plenară un fals? Pentru că ei pretind că Biblia, mai cu seamă Noul Testament este produsul Bisericii. Citez pe autorul articolului care mi l-ați recomandat:

Scriptura a fost privită ca fiind într-adevăr inspirată și adevărată, folositoare pentru confirmarea dogmelor și pentru desăvârșirea creștinilor, ca un text esențial aflat în centrul credinței creștine. În același timp, ea nu era un cod absolut pe care să se construiască orice alt aspect al credinței creștine. Biserica, prin prezența Duhului Sfânt, era și este stâlpul și temelia adevărului.

Atunci când au apărut ereziile în Biserică, tocmai Scriptura a fost criteriul după care au fost judecate și respinse aceste erezii și Biblia a fost codul absolut după care trebuie să fie construit orie alt aspect al credinței creștine. Ca să înțelegeți mai bine ce înesamnă “stâlpul și temelia adevărului” vă invit să ascultați  mesajul pe care l-am predicat la Biserica “Bunăvestirea” din Chișinău pe care o păstoresc.