De ce Biblia scrie că inima nebunului este la stînga lui?

Întrebare:

Citind versete din Biblie am dat de un verset si anume de Eclesiastul 10:2 in care scrie „Inima înţeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui.” Daca sa gândim la nivel logic inima oricărui om se afla in partea stângă, dar nu toţi sunt nebuni… deci, cum m-am convins eu, Biblia trebuie înţeleasă la nivel spiritual. Tare mi-ar face plăcere şi mi-ar fi de folos sa înţeleg ce vrea Dumnezeu sa ne spună prin versetul cesta. Mulţumesc anticipat.

De ce Biblia scrie că inima nebunului este la stînga lui?

Importanţa contextului

Toată cartea Eclesiastului abordează pe larg subiectul înţelepciunii şi nebuniei pentru că vrea astfel să ne înveţe pe noi, cei care o citim, să fim oameni înţelepţi şi să ne ferim de nebunie. La interpretarea Bibliei este foarte important să căutăm înţelesul versetelor în contextul lor. V-aş sfătui să faceţi o listă cu tot ce învăţaţi din cartea Eclesiastului despre nebunie şi înţelepciune, poate chiar să faceţi un tabel şi să scrieţi în prima coloană tot ce învăţaţi despre înţelept şi în coloana a doua tot ce scrie despre nebun.

Figurile de stil

În Biblie sunt folosite multe figuri de stil pe care şi noi le folosim azi dar nici măcar nu ne mai dăm seama despre ele. Astfel, şi noi ne referim des la inimă ca şi la locul emoţiilor noastre pentru că atunci când avem emoţii negative sau pozitive zicem că ne doare inima sau ni se bucură inima. De cel mai multe ori în Biblie, când face referinţă la inimă, de fapt se are în vedere mintea şi lucrul acesta este vizibil din contextul apropiat al versetului la care aţi făcut referinţă:

Muştele moarte strică şi acresc untdelemnul negustorului de unsori; tot aşa puţină nebunie biruie înţelepciunea şi slava. Inima înţeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui. Şi pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipseşte mintea şi spune tuturor că este un nebun! (Eclesiastul 10:1-3)

În vorbirea evreilor este evident că partea dreaptă era asociată cu ceea ce este drept, cu onoare şi cu cinste şi invers, partea stângă cu pedeapsă, dispreţul sau alte lucruri negative. Toată Scriptura spune că Domnul Isus şede la dreapta lui Dumnezeu:

Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. (Coloseni 3:1)

La efectuarea unei simple căutări în programul RoBible am găsit că expresia “la dreapta” este menţionată de 84 de ori şi în cele mai multe cazuri indică spre o poziţie de cinste, de onoare, de acceptare, spre ceva pozitiv şi în contrast cu partea stângă. Iată încă un exemplu:

Când va veni Fiul omului în slava Sa cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre; şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui. Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit; am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine.” Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: „Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să mănânci? Sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut? Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit? Sau gol şi Te-am îmbrăcat? Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă şi am venit pe la Tine?” Drept răspuns, Împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.” Apoi va zice celor de la stânga Lui: „Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui! Căci am fost flămând, şi nu Mi-aţi dat să mănânc; Mi-a fost sete, şi nu Mi-aţi dat să beau; am fost străin, şi nu M-aţi primit; am fost gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în temniţă, şi n-aţi venit pe la Mine.” Atunci Îi vor răspunde şi ei: „Doamne, când Te-am văzut noi flămând, sau fiindu-Ţi sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă, şi nu Ţi-am slujit?” Şi El, drept răspuns, le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintre aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.” Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică.” (Matei 25:31-46)

Concluzia este că în Eclesiastul 10:8 adevărul central care ni se comunică este acela că înţeleptul îşi pune mintea şi înţelepciunea la onoare pe când nebunului îi lipseşte mintea şi nu caută înţelepciunea. Ce valoare are înţelepciunea pentru tine şi cât de mult o cauţi? Ce faci pentru a o dobândi? Ştii că doar la Domnul Isus este adevărata înţelepciune şi numai prin credinţă în El o putem dobândi? Iată ce le-a scris Apostolul Pavel creştinilor din oraşul Corint:

De pildă, fraţilor, uitaţi-vă la voi care aţi fost chemaţi: printre voi nu sunt mulţi înţelepţi în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari. Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii şi lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt; pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare, pentru ca, după cum este scris: „Cine se laudă să se laude în Domnul.” (1 Corinteni 1:26-31)

Primeşte-L pe Domnul Isus în inima ta pentru că El este adevărata înţelepciune.