Îngrămădește cărbuni aprinși pe capul vrăjmașului | Pastor Vasile Filat