Încurajează și fii încurajat în încercări | Editorial Radu Blendarencu

Una dintre cele mai dificile părți a vieții creștine e faptul că a deveni ucenici ai Domnului Isus nu ne face imuni la încercările și necazurile vieții. De ce ar îngădui un Dumnezeu bun și iubitor să trecem prin lucruri cum sunt moartea unui copil, boală și răni în cazul nostru sau al celor dragi, greutăți financiare, îngrijorare și teamă? Cu siguranță, dacă ne-ar iubi, ar îndepărta toate aceste lucruri de la noi. La urma urmei, faptul că ne iubește nu înseamnă că vrea ca viața noastră să fie ușoară și confortabilă? Ei bine, nu e așa. Biblia ne învață în mod clar că Dumnezeu îi iubește pe copiii Lui și face ca „toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru”.

Așadar, acest lucru trebuie să însemne că încercările și necazurile pe care le permite în viața noastră sunt parte din această conlucrare a tuturor lucrurilor spre bine. Prin urmare, pentru credincios, toate încercările și necazurile trebuie să aibă un scop divin. Scopul creștinului, și orice lucru din viață, inclusiv încercările și necazurile, are scopul să ne facă în stare să atingem acel țel. Credința credinciosului autentic va fi dovedită prin încercările pe care le experimentăm, ca să ne putem odihni în cunoașterea faptului că e reală și va dura pentru totdeauna. Încercările dezvoltă caracterul dumnezeiesc și ne fac în stare să „ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat” (Romani 5.3-5).

Domnul Isus ne-a dat exemplul perfect. „Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Cristos a murit pentru noi.” Aceste versete ne descoperă aspecte ale scopului lui divin atât pentru încercările și necazurile lui Isus Cristos, cât și pentru ale noastre. Perseverența dovedește credința noastră. „Pot totul în Hristos, care mă întărește.” Încercările și necazurile vin atât cu un scop, cât și cu o răsplată. Biblia ne spune ca să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. … Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.” Prin toate încercările și necazurile vieții, avem biruință.

Prin urmare nu te lăsa copleșit de durerile care se abat asupra vieții tale. Dumnezeu a fost și este în controlul istoriei și nimic nu se întâmplă fără voia Lui. În suveranitatea Sa El caută la binele nostru și dacă ne formăm o disciplină frumoasă spirituală și iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine mereu inima ne va fi plină de dorința de a sluji. Fiind în țări periculoase am experimentat din plin acest lucru. Nu lăsa ca durerile să pună stăpânire pe tine. Avem sus un Tată, care ne cunoaște pe nume și ne vine în ajutor. Tu doar cheamă-L și locuiește în El. Vei simți diferența!