În Tuva se editează primul ziar creștin

Fiind la sesiunea echipelor Institutului de Studiu Biblic Inductiv din Siberia, m-am bucurat să o revăd pe Olcha Ondar, studenta facultății de Jurnalism a Școlii Internaționale de Misiune din Moldova. 

 

Sora Olcha face parte din poporul tuvin care alcătuiește  Republica Autonomă Tuva din Rusia cu capitala în orașul Kyzyl. Acesta este un popor nomad de 250.000 a cărui religie este budismul. Lucrarea Evangheliei este încă la început printre tuvini. Doar 250 de creștini evanghelici există în țară, ceea ce alcătuiește 0,01% din populație. Din cele 17 biserici baptiste din capitală doar în una singură se predică în limba tuvină. În orașul Ak-Dovurak mai există o altă biserică tuvină unde predicatori sunt Aias Oorjak și Huler Ciuldum-ool care vin periodic și la Kyzyl să predice. 

 

Biserica lui Hristos are de comunicat lumii cea mai importantă veste – vestea mântuirii și aceasta este de cea mai mare importanță și urgență pentru fiecare om din fiecare națiune. De aceea am deschis facultatea de Jurnalism în cadrul Școlii de Misiune Precept Ministries din Moldova, ca să putem echipa tinerii creștini în vederea folosirii mijloacelor de comunicare mass-media. Printre studenții din primul grup a venit cu doi ani în urmă la școală și Olcha Ondar. După primul an de studiu sora Olcha a început să conducă grupe de studiu biblic în orașul ei, iar după al doilea an de pregătire a format o echipă din 9 persoane și a dat start primului ziar creștin în limba tuvină “Orege buruzunche charak” (Lumina pentru fiecare casă). Cu toate că numărul tuvinilor creștini este de 250, tirajul ziarului este de 400 exemplare și se cumpără imediat cum iese de la tipar. Creștinii cumpără mai multe exemplare ca să le poată da prietenilor, vecinilor și rudelor. 

 

Sora Olcha Ondar mi-a împărtășit câteva nevoi de rugăciune pentru lucrarea acestui ziar pe care vreau să vi le comunic prin intermediul acestui articol și să ne rugăm împreună: 

 

  • Rugați-vă pentru apariția de două ori a ziarului și pentru mărirea tirajului până la 1000 de copii. Pentru aceasta este nevoie și de o mărire considerabilă a bugetului. 
  • Rugați-vă pentru lucrarea de evanghelizare a tuvinilor prin intermediul grupului din rețeaua vKontakte administrat de Olcha. 
  • Rugați-vă pentru Demir și Altânai Șîîrap care doresc și planifică să devină studenți la facultatea de Jurnalism a Școlii de Misiune din Moldova începând cu 23 iunie a.c. 
  • Rugați-vă pentru creșterea spirituală și profesională a echipei. Începând din această lună vor studia toți cartea proorocului Iona după metoda inductivă. 

 

Invităm tineri și tinere care înțeleg puterea tehnologiilor informaționale și împortanța folosirii lor pentru răspândirea Evangheliei să învețe la facultatea de Jurnalism a Școlii Internaționale de Misiune – Precept Ministries din Moldova. Pentru informații suplimentare contactați-ne la telefonul +(373)69966779 sau la email info@precept.md.