În Cehia s-a studiat cartea Rut la un seminar de studiu biblic inductiv

Republica Cehă are o populație de 10,5 milioane locuitori. Conform Wikipedia Cehia este una dintre cele mai puțin religioase țări din lume. Istoric, cehii au fost caracterizați ca „toleranți și chiar indiferenți față de religie”. La recensământul din 2011, 79,4% aparținea unuia din grupurile agnosticilor, ateilor sau persoanelor fără religie (34,2% au răspuns că nu au nicio religie, iar 45,2% nu au răspuns), 10,3% erau romano-catolici, 0,8% erau protestanți (0,5% frați cehi și 0,4% husiți), 9,4% urmând altă formă de religie, recunoscută sau nu. Din 1991 până în 2001 și apoi în continuare până în 2011, numărul adepților romano-catolicismului a scăzut de la 39% la 26,8% și apoi la 10,3%; Protestantismul a scăzut de la 3,7% la 2,1% și apoi la 0,8%.Conform Eurobarometrului din 2005, 19% din cehi au răspuns că „cred că există un Dumnezeu” (al doilea cel mai mic procent din țările UE după Estonia cu 16%),pe când 50% au răspuns că „cred că există un fel de spirit sau forță vitală”, în vreme ce 30% nu cred că există Dumnezeu, spirit sau forță vitală. Și aceasta este țara de unde a început reformația în Europa, căci Jan Huss a trăit aproape cu 100 de ani înainte de Luter. Monumentul lui stă în centrul orașului.

Ultima dată am fost în Cehia cu 22 de ani în urmă când a avut loc conferința organizată de Mia și Costel Oglice, la care Kay Arthur a predat cartea “Dumnezeule, exiști?”. Acum Igor Demkovski și Lubomir Ondracek au organizat o conferință cu predarea cărții Rut și cu prilejul acesta a venit și Darko Kralik, coordonatorul misiunii Precept în Slovacia, ca să participe la conferință și discutăm strategia pentru anul care s-a început. Darko mi-a spus că în Slovacia sunt 2000 de baptiști și în Cehia tot 2000, dar ei din Cehia acum s-au divizat, pentru că o parte din ei au acceptat ordinarea pastorilor femei și sunt pro-homosexuali. Împreună cu el a venit Pavel, pastor metodist și Ștevi, pastor misionar plantator de biserici din Macedonia, care a venit să lucreze la plantarea de biserici în Slovacia.

Conferința a început vineri seara și au fost participanți din 5 țări: Ucraina, Moldova, Belorusia, Slovacia și Cehia.

Au venit și Tatiana și Severnia (mama și fiica) din Moldova care lucrează aici și, pentru că urmăresc predicile mele pe Facebook, au aflat și au venit la seminar. A doua zi a adus și pe fiul ei.

Luțica (prima din poză) este sportivă și face patinaj artistic. Următoarea după ea este Marta și fiica ei, tot Marta, care ambele lucrează în poliție.

Tot în timpul conferinței, am împărțit participanții în grupe de 5 oameni ca să completeze materialul pentru o zi și le-a plăcut să lucreze în felul acesta.

Le-am făcut provocare să studieze cursul pana la urmă și toți au spus că așa vor face. Apoi, o bună parte din ei au răspuns la provocarea să studieze și alte cursuri pe care le-au procurat. Apoi i-am provocat să formeze grupe și să predea acest curs și altora și m-am bucurat pentru cei care au ieșit în față.

A doua zi de conferință am avut o întâlnire cu Darko, Lubomir și Igor, la care am evaluat lucrarea din aceste țări și am făcut planuri pentru viitor în această privință. Ei planifică să facă în fiecare lună câte un seminar de studiu biblic și să lucreze în direcția prezentării celor 15 manuale și într-o țară și în alta. De asemenea, se preconizează și o conferință similară pentru ianuarie 2020. Informația despre aceste evenimente va fi publicată pe pagina de Facebook: Precept Ministries Czech Republic.Să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze și răspândească lucrarea Sa în Cehia și Slovacia.