În ce limbă s-a vorbit pînă la Turnul Babel?

Întrebare:

În ce limbă s-a vorbit pînă la Turnul Babel?

turnul babel
Să privim mai întâi la textul biblic unde ne este relatat cazul de la Turnul Babel:

“Tot pămîntul avea o singură limbă şi aceleaşi cuvinte. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o cîmpie în ţara Şinear; şi au descălecat acolo. Şi au zis unul către altul:„Haidem! să facem cărămizi, şi să le ardem bine în foc. “ Şi cărămida le- a ţinut loc de piatră, iar smoala le- a ţinut loc de var. Și au mai zis:„Haidem! să ne zidim o cetate şi un turn al cărui vârf să atingă cerul, şi să ne facem un nume, ca să nu fim împrăştiaţi pe toată faţa pămîntului. “ Domnul S-a pogorît să vadă cetatea şi turnul, pe care-l zideau fiii oamenilor. Şi Domnul a zis:„Iată, ei sânt un singur popor, şi toţi au aceeaşi limbă; şi iacă de ce s-au apucat; acum nimic nu i- ar împedeca să facă tot ce şi- au pus în gând. Haidem! să Ne pogorîm şi să le încurcăm acolo limba, ca să nu- şi mai înţeleagă vorba unii altora. “ Şi Domnul i-a împrăştiat de acolo pe toată faţa pămîntului; aşa că au încetat să zidească cetatea. De aceea cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pămînt, şi de acolo i-a împrăştiat Domnul pe toată faţa pămîntului.”(Genesa 11:1-9)

Devine foarte clar de aici că tot pământul sau toți oamenii din capitolul 11 de la Genesa aveau și vorbeau aceeași limbă, aceleași cuvinte. Exista un singur popor pe întregul pământ. În limba de până la turnul Babel Dumnezeu a vorbit cu Adam și Evei, apoi cu Cain, Abel și urmașii lor, cu Noe etc. După ce Dumnezeu a coborât la Turnul Babel și a încurcat limba oamenilor, ca rezultat au apărut limbi noi și omenirea a fost împrăștiată pe toată fața pământului. Prin nașterea diferitor limbi Dumnezeu a făcut posibilă împlinirea poruncii care a dat-o omului încă de la creație și pe care acum cei de la turnul Babel o încălcau:

„Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul, şi supuneţi-l; şi stăpîniţi…”(Genesa 1:28)

Dumnezeu i-a oprit din construcție nu pentru că s-au mândrit, nu pentru că vorbeau o singură limbă, ci pentru că ei au încălcat porunca lui Dumnezeu care le spunea: “Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul”.

Concluzie:
Biblia nu specifică cum se numea acea limbă, dar știm cu siguranță că era una singură. Sunt multe presupuneri azi. Unii o numesc “Edenească”, alții “Adămească”, adică limba lui Adam. Cum nu am încerca noi să o numim, Biblia nu ne dă un nume specific, de aceea nici noi nu trebuie să spunem mai mult decât Dumnezeu a vorbit.

Aș mai vrea să spun ceva aici. Musulmanii cred că atunci când te rogi sau citești cartea sfântă, trebuie să o citești doar în limba arabă, pentru că aceasta a fost limba lui Mohamed și aceasta este limba lui Dumnezeu. Nu este adevărat acest lucru. Dumnezeu a vorbit în toate timpurile oamenilor, indiferent de limbă sau națiune. El este Dumnezeul tuturor limbilor, El le-a creat și tot El este gata să te asculte azi, dacă Îl chemi din toată inima, pentru că El a zis:

“Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima.”(Ieremia 29:13)

Mulțumește-I azi lui Dumnezeu pentru limba ta maternă, limbă în care poți să citești Cuvântul Lui, în care poți să te rogi și să comunici cu El. Fii sigur că El te înțelege și dorește să comunice cu tine, indiferent de limba sau națiunea ta.

Dacă dorești să înveți și altă limbă, de exemplu engleza, îți recomand școala “English for a new life” care îți va oferi cursuri de cea mai înaltă calitate.