În ce condiții botezul nu este valabil? Biserica libertină sau vestimentația poate fi motiv?

ÎNTREBARE:

În ce condiții botezul creștin nu este valabil ori este nul? Și se poate repeta botezul dacă acesta a fost făcut la o biserica libertină și nu a fost făcut în mod corect ca și vestimentație? Vă mulțumesc.

Botezul este nul și nevalabil dacă cel ce se botează nu este conștient și nu mărturisește personal credința sa. Când famenul etiopian asculta Evanghelia de la Filip și s-au apropiat de o apă…

… famenul a zis: „Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat?” Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.” A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, și Filip a botezat pe famen. (Faptele Apostolilor 8:36-38)

Nicăieri în Biblie nu ne este spus că vestimentația ar fi făcut botezul nul. Nu este atât de importantă vestimentația. Unii au mers în extreme și botezau pe oameni fără haine. Dacă crezi că biserica la care te-ai botezat era libertină, poți să mergi la alta, dar nu cred că aceasta este un motiv să crezi că este nul botezul. Alt motiv serios era dacă ai fi fost botezat sau botezată de cineva eretici care neagă adevărurile centrale ale Evangheliei și mai ales ceea ce ține de persoana lui Dumnezeu sau a Domnului Isus Hristos. Dar nu cred că este cazul tău.

Acum cel mai mult trebuie să te preocupe să crești în cunoașterea lui Dumnezeu, să te adâncești în cercetarea Scripturii și să trăiești evlavios slujind Bisericii cu darurile tale spirituale. Asigură-te că biserica de care te-ai alipit urmează învățătura sănătoasă a Mântuitorului.