Importanţa planului schematic în studierea inductivă a textului biblic

Acum studiez Epistola lui Pavel către Coloseni şi, aşa cum am obişnuit totdeauna, după ce fac privirea de ansamblu a cărţii şi foaia de observare a unui capitol, alcătuiesc planul schematic al aceluiaşi capitol. Azi am studiat capitolul 1 şi am hotărât să împărtăşesc planul meu schematic cu toţi cei care doresc să înveţe a face la fel.

Acest exerciţiu este deosebit de eficient când doreşti să pătrunzi sensul celor scrise în Scripturi şi când doreşti să vezi felul cum îşi desfăşoară subiectul autorul şi logica gândurilor lui în expunere.

Pe măsură ce faci planul schematic observi multe detalii pe care nu le vedeai anterior şi capitolul respectiv începi să-l vezi ca un tot întreg.