Este necesară citirea Bibliei dacă ai credință în inimă?

În acest articol vin să răspund la întrebarea unui creștin care dorește să știe cum să răspundă oamenilor care, auzind Evanghelia, zic că pentru ei este mai importantă legătura cu Dumnezeu care vine din suflet și nu citirea Bibliei. Am scris o dată ieri acest articol și înainte ca să-l public s-a întâmplat ceva cu programul pe calculator și am pierdut tot lucrul. Mi-am amintit atunci cum William Carey, părintele misiunii moderne, după ce a tradus Biblia într-o limbă din India pe care o învățase cu mult efort, într-o zi a ars casa în care era manuscrisul. Vă dați seama ce disperare putea să aibă? Dar el, după ce a ars casa a spus: “Acum nu-mi rămâne decât să o fac din nou…” Și a făcut din nou o întreagă traducere a Bibliei. Dumnezeu să ne binecuvânteze și pe noi cu aceeași credință și perseverență. Iată cum sună întrebarea pe care am primit-o:

Domnul pastor, de multe ori când le vestesc oamenilor Evanghelia, ei vin cu argumentul că nu-și vor schimba credința. Mai zic că pentru ei Biblia e o carte sfântă grea de citit pe care nu o citesc, dar consideră că mai importantă este legătura cu Dumnezeu care vine din suflet, din inimă. Cum le-ați răspunde dvs. acestor oameni?

Aud și eu des acest “argument” care este o mare înșelăciune și o cursă a Satanei în care au fost prinși mulți oameni ca să nu-și poată mântui sufletele și să meargă la pierzarea veșnică.

Credința mântuitoare vine din Biblie

Apostolul Pavel a scris astfel despre felul cum poate fi mântuit un om de la pierzarea veșnică:

Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura: „Oricine crede în El nu va fi dat de ruşine.” În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu şi grec; căci toţi au acelaşi Domn, care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă. Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor? (Romani 10:9-14)

Mântuirea poate fi doar prin credință în Domnul Isus Hristos, iar credința aceasta nu este în inima noastră așa de la sine, ci ea vine în urma auzirii și înțelegerii Cuvântului lui Dumnezeu. În Biblie este scris Cuvântul lui Dumnezeu și apostolul Ioan a scris astfel:

Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui. (Ioan 20:30-31)

Creștinii adevărați cunosc și studiază Biblia

Tot în Evanghelia după Ioan ne este relatat un caz când Domnul Isus a vorbit mulțimii din Ierusalim și…

Pe când vorbea Isus astfel, mulţi au crezut în El. Şi a zis iudeilor care crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” (Ioan 8:30-32)

Vedeți ce spune Mântuitorul? Suntem adevărați ucenici ai Lui, adică adevărați creștini, doar dacă rămânem în Cuvântul Lui, căci așa vom cunoaște adevărul și adevărul ne eliberează de învățăturile greșite și de păcat și ne ajută să trăim o viață sfântă și plăcută Lui. Cum te poți numi creștin dacă nici nu ai citit o dată în viața ta Biblia? Domnul Isus spune să rămânem în Cuvântul Lui, adică să studiem sistematic Biblia, căci numai așa putem cunoaște adevărul. În Biblie este scris Cuvântul lui Dumnezeu și dacă cineva nu citește Biblia, nici să nu mai îndrăznească a se numi ucenic al lui Isus Hristos, adică creștin, căci nu este.

Înainte de înălțarea Sa la cer, Mântuitorul le-a dat apostolilor următoarea poruncă:

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. (Matei 28:19-20)

Conform acestei porunci, un ucenic al lui Isus Hristos este cel care a auzit Evanghelia (vestea bună despre mântuirea pe care o dă Dumnezeu prin credință în Domnul Isus Hristos), se botează și apoi se dedică să învețe toate poruncile lui Isus Hristos ca să le păzească. Dacă nu face aceste lucruri, nu este ucenic adevărat al lui Hristos.

Cum poți păzi ceva ce nu ai pus în inimă niciodată?

Împăratul David a fost un om neprihănit și prin el Dumnezeu a scris cartea Psalmilor, adică cântări sfinte cu conținut foarte bogat duhovnicesc și cu multă învățătură. Cel mai lung psalm este cel cu numărul 119 și este dedicat în întregime Bibliei. Iată ce spune psalmistul despre legătura dintre studierea Bibliei și inimă:

Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul Tău. Te caut din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale. Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta! (Psalmi 119:9-11)

Pentru că a strâns Cuvântul lui Dumnezeu în inimă, studiind profund, de aceea nu păcătuiește și poate să-și țină curată cărarea, adică viața. Și apoi, dacă zici că Îl iubești și Îl cauți pe Dumnezeu din toată inima ta, atunci nu te abați de la poruncile Lui și de aceea le studiezi, căci nu vrei să te abați nicidecum.

Cine iubește pe Dumnezeu va dori să studieze Biblia

În ultima săptămână, înainte de arestarea și răstignirea Sa, Domnul Isus a petrecut mult timp cu ucenicii Săi și i-a învățat astfel…

Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. (Ioan 14:15)

Poruncile Lui sunt toate scrise în Biblie, căci aceasta este Cuvântul lui Dumnezeu. Cum poți spune că Îl iubești pe Dumnezeu în inima ta și nu-ți pasă de poruncile Lui? Te înșeli amarnic, zicând că Îl iubești pe Dumnezeu și ai credință în inimă, în suflet, căci El a spus clar că dacă Îl iubești, vei păzi poruncile Lui. Ce zici? Că tu le păzești și fără să citești Biblia?… Cum poți să păzești ce nu cunoști, nu ai cunoscut și nici nu vrei să cunoști, pentru că nu ai citit Biblia, nu o citești și nu vrei să o citești? Dacă Îl iubești pe Domnul Isus, atunci azi, imediat după ce închei să citești acest articol, vei începe să citești Biblia.

Cu cine se aseamănă oamenii care zic că au credință în suflet și refuză să citească Biblia?

Ce ați crede despre un copil care spune că își iubește părinții, dar refuză să-i viziteze, evită întâlnirea cu ei, nu petrece timp și nu vrea să audă niciun cuvânt de la ei. Le spune la prieteni, ba și el încă crede că își iubește tatăl și mama din inimă. Dar ce ar zice părinții lui dacă i-ai întreba? Tot așa vor crede și ei? Oare ei nu văd că copilul lor a uitat de ei și se poartă ca unul care îi urăște? Ba mai are încă și tupeul și fățărnicia să le spună altora și să creadă și el că este un copil bun și că are dragoste pentru părinți. Ca unul din acești copii este omul care spune că în inimă are credință în Dumnezeu, dar refuză să citească Biblia, căci prin Biblie Dumnezeu ne vorbește.

Sau ce ați crede despre o doamnă care spune că îi este plină inima de dragoste pentru soțul ei, dar nu vrea să comunice cu el, nu vrea să fie în prezența lui, nu vrea să-l audă și dacă primește vreo scrisoare de la el nici nu o va deschide măcar ca să o citească sub pretext că se citește greu etc. Ce-i vei spune acelei femei dacă va încerca să te convingă că-și iubește soțul din suflet? Corect. Și eu i-aș spune să nu se mai înșele, pentru că ea nu-și iubește soțul, ci îl urăște, căci așa purtare vine din ură, nu din dragoste.

Așa este și cu cei care zic că Îl iubesc pe Dumnezeu și că au credință în inimă, dar care refuză să citească și să studieze Biblia. Prin fapta aceasta a lor arată ură și indiferență față de Dumnezeu și-I supără fața. Dacă ești cumva unul sau una din ei, atunci pocăiește-te chiar acum de acest păcat. Îngenunchează și cere-ți iertare de la Dumnezeu și schimbă-ți atitudinea. Începe chiar azi, imediat după citirea acestui articol, să citești Biblia. Începe cu Noul Testament și apoi citește Vechiul Testament. Dumnezeu să te ajute.