Impactul Cuvîntului lui Dumnezeu în viața copiilor

Întrebare:

De ce e important să vestim Evanghelia copiilor? Ei chiar pot înțelege un mesaj atît de profund?

Daniel Webster, unul dintre cei mai cunoscuți senatori ai SUA și secretar de stat, spunea următoarele: „Dacă felul meu de gîndi și stilul meu sunt respectate, aceasta le-o datorezi părinților mei care din copilărie mi-au inspirat dragostea față de Sfînta Scriptură. Dacă noi ne vom conduce de princiipiile pe care le învață Biblia, țara noastră va fi într-o stare permanentă de propășire. Dar dacă noi și urmașii noștri vor neglija învățăturile și autoritatea acestei cărți, atunci putem spune cu încredere că ne așteaptă o catastrofă care va transforma slava noastră într-o umilință profundă”.

Mulți oameni de vază au recunoscut impactul pe care l-a avut Biblia în viețile lor. Să vedem ce spune însăși Scriptura, poate avea ea un impact în viața unui copil? Să privim la viața lui Iosia, un copil de 8 ani, ajuns într-o poziție înaltă. 

Cuvîntul lui Dumnezeu îl cercetează pe copil

La începutul domniei lui, îl vedem pe Iosia doar un copil, aparent neajutorat și nehotărît. Bunelul lui Iosia și tatăl lui au fost cei mai răi dintre toți împărații lui Israel(2 Împărați 21), ei au făcut ce este rău înaintea Domnului. Și acum, Iosia, cu așa o moștenire vine la cîrma poporului. El însă este diferit: 

Iosia avea opt ani cînd s’a făcut împărat, şi a domnit treizeci şi unu de ani la Ierusalim. Mamă- sa se chema Iedida, fata lui Adaia, din Boţcat. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, şi a umblat în toată calea tatălui său David; nu s’a abătut dela ea nici la dreapta, nici la stînga.(2 Împărați 22:1-2)

Înainte de Iosia, n’a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul, ca el, din toată inima, din tot sufletul şi din toată puterea lui, întocmai după toată legea lui Moise; şi chiar după el, n’a fost niciunul ca el(2 Împărați 23:25)

De ce Iosia alege  să facă ce este bine înaintea Domnului? Cine a putut avea așa un impact în viața lui?

Cuvîntul Domnului, care fost spus lui Ţefania, fiul lui Cuşi, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda.(…)Veniţi- vă în fire, şi cercetaţi- vă, neam fără ruşine, pînă nu se împlineşte hotărîrea- ca pleava trece vremea- pînă nu vine peste voi mînia aprinsă a Domnului, pînă nu vine peste voi ziua mîniei Domnului! Căutaţi pe Domnul, toţi cei smeriţi din ţară, cari împliniţi poruncile Lui! Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia! Poate că veţi fi cruţaţi în ziua mîniei Domnului. (Țefania 1:1, 2:1-3)

Iosia a ajuns împărat în anul 640 î.H., iar slujirea lui Țefania ca proroc este dată între anii 636 și 623 î.H. Deci, Iosia avea doar 12 ani cînd a auzit îndemnul la pocăință al lui Țefania. Astfel, Cuvîntul Domnului a avut un impact în viața acestui copil și a schimbat nu numai viața lui, ci și a întregului popor.

Cuvîntul lui Dumnezeu îl îndeamnă la acțiune pe un copil

Pentru că Cuvîntul l-a cercetat și l-a îndemnat la o pocăință sinceră pe Iosia, tot acest Cuvînt îl provoacă la acțiuni corecte, după voia lui Dumnezeu.  

Iosia avea opt ani cînd a ajuns împărat, şi a domnit treizeci şi unu de ani la Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului şi a umblat în căile tatălui său David:nu s’a abătut dela ele nici la dreapta nici la stînga. În al optulea an al domniei lui, pe cînd era încă tînăr, a început să caute pe Dumnezeul tatălui său David. Şi în doisprezecelea an, a început să curăţească Iuda şi Ierusalimul de înălţimi, de idolii Astarteei, de chipuri cioplite şi de chipuri turnate. (…)În al optsprezecelea an al domniei lui, dupăce a curăţit ţara şi casa, a trimes pe Şafan, fiul lui Aţalia, pe Maaseia, căpetenia cetăţii şi pe Ioah, fiul lui Ioahaz, arhivarul, să dreagă casa Domnului, Dumnezeului său(2 Cronici 34:1-3, 8)

Deja îl vedem pe Iosia un tînăr hotărît. Deci, dintr-un copil nepromițător într-un tînăr hotărît și curajos. Nu i-a fost ușor să meargă împotriva culturii religioase de atunci, împotriva tradițiilor, împotriva gîndirii majorității. I-a luat 6 ani ca să-și termine slujirea. Așadar, Cuvîntul lui Dumnezeu îl face pe un copil să fie curajos și hotărît în împlinirea voii Lui. 

Cuvîntul lui Dumnezeu îl motivează să ia decizii care vor avea impact asupra altora

Pentru că Cuvîntul Domnului a avut un impact extraordinar în viața lui, el dorește aceeași schimbare și în viața poporului său. 

Împăratul a strîns pe toţi bătrînii din Iuda şi din Ierusalim. Apoi s’a suit la Casa Domnului, cu toţi oamenii lui Iuda şi cu locuitorii Ierusalimului, cu preoţii şi Leviţii, şi cu tot poporul, dela cel mai mare pînă la cel mai mic. A citit înaintea lor toate cuvintele cărţii legămîntului, care se găsise în casa Domnului. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc, şi a încheiat legămînt înaintea Domnului, îndatorindu- se să urmeze pe Domnul şi să păzească poruncile Lui, învăţăturile Lui, şi legile Lui, din toată inima şi din tot sufletul lui, şi să împlinească cuvintele legămîntului, scrise în cartea aceasta. Şi a făcut să intre în legămînt toţi cei ce se aflau la Ierusalim şi în Beniamin. Şi locuitorii Ierusalimului au lucrat după legămîntul lui Dumnezeu, legămîntul Dumnezeului părinţilor lor. Iosia a îndepărtat toate urîciunile din toate ţările copiilor lui Israel, şi a făcut ca toţi cei ce se aflau în Israel să slujească Domnului, Dumnezeului lor. În tot timpul vieţii lui, nu s’au abătut dela Domnul, Dumnezeul părinţilor lor.(2 Cronici 34: 29-33)

Este foarte interesantă mențiune: de la cel mai mare pînă la cel mai mic. Pentru că Cuvîntul lui Dumnezeu i-a vorbit lui la o vîrstă fragedă, acum îl interesează și soarta tuturor copiiilor din țara lui. El își dorește ca și aceștia să audă Cuvîntul Domnului, pentru că știe – doar Cuvîntul poate schimba viața unui copil!

De aceea dacă doriți să aveți un impact cît mai mare în viața copiilor d-voastră  sau vreți să deveniți profesor care să învețe copii din Cuvîntul lui Dumnezeu vă invităm la sesiunea pentru profesorii de școli duminicale sau de religie unde veți descoperi metode interesante și interactive de a preda Cuvîntul lui Dumnezeu.