Cum trebuie să te îmbraci cînd mergi la biserică?

Întrebare:

Ce scrie în Biblie despre felul cum trebuie să ne îmbrăcăm când mergem la serviciile divine ale bisericii? Este cumva reglementat acest aspect sau rămâne la discernământul fiecăruia? Am mers în diferite biserici și am văzut că în unele este mai strict și se pune accent pe vestimentație, pe când în altele creștinii își permit să vină și în pantaloni scurți sau în costume sportive. Cum este corect și cât de mult contează aceasta înaintea lui Dumnezeu?

Îmbrăcăminte decentă la biserică

Nu avem în Biblie un set de reguli cum să ne îmbrăcăm și cum să nu ne îmbrăcăm când mergem la biserică. Dar, avem niște principii și exemple pe care bine vom face dacă le vom urma și trebuie să știm că înaintea lui Dumnezeu contează nu doar inima, ci și aspectul nostru exterior. Să privim în Sfintele Scripturi.

Înaintea lui Dumnezeu contează aspectul exterior al închinătorilor

După ieșirea din Egipt, poporul Israel era în pustie, în drum spre Canaan.

Şi Domnul a zis lui Moise: „Iată, voi veni la tine într-un nor gros, pentru ca să audă poporul când îţi voi vorbi şi să aibă întotdeauna încredere în tine.” Moise a spus Domnului cuvintele poporului. Şi Domnul a zis lui Moise: „Du-te la popor, sfinţeşte-i, azi şi mâine şi pune-i să-şi spele hainele. (Exod 19:9-10)

Fiind în pustie oamenii nu aveau prea multe haine și nu aveau nici condițiile necesare ca să și le spele zilnic sau când era aceasta necesar. Totuși, Dumnezeu le-a atras atenția la faptul cât este de important cum se vor înfățișa înaintea Lui și le-a cerut prin Moise să-și spele hainele. Crezi că le-ar fi cerut Dumnezeu aceasta dacă înaintea Lui ar fi contat doar starea inimii?

Domnul Isus ne învață să luăm seama la aspectul exterior când venim înaintea lui Dumnezeu

În vestita predică de pe munte, când a dat învățătură cu privire la post, Domnul Isus a spus:

Când postiţi, să nu vă luaţi o înfăţişare posomorâtă, ca făţarnicii, care îşi sluţesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata. Ci tu, când posteşti, unge-ţi capul şi spală-ţi faţa, ca să te arăţi că posteşti nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti. (Matei 6:16-18)

Rostul postului este să ne aducem cererea noastră înaintea lui Dumnezeu. Este o intensificare a rugăciunii, dar este important și  aspectul nostru exterior când venim să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu. Dacă este așa când postim, cu atât mai mult nu trebuie nesocotit aspectul exterior când venim să luăm parte la serviciile divine ale bisericii.

Exemplul lui Iosif

Când se afla în temniță pentru acuzația falsă adusă de către soția lui Potifar, Iosif le-a tâlcuit visele avute de doi slujitori ai faraonului. S-a întâmplat așa cum a spus Iosif că era tâlcuirea visului: unul a fost executat, iar al doilea a fost eliberat și restabilit în poziție. Cu părere de rău, a uitat rugămintea lui Iosif să-i facă bine și să-l ajute să se elibereze și doar peste doi ani, când a avut și împăratul Egiptului un vis, acest dregător și-a adus aminte de Iosif și i l-a recomandat lui faraon.

Faraon a trimis să cheme pe Iosif. L-au scos în grabă din temniţă. Iosif s-a ras, şi-a schimbat hainele şi s-a dus la faraon. (Geneza 41:14)

Iosif era în temniță și putem fi siguri că nu avea nici garderoba celor săraci de la libertate. Totuși, Iosif a făcut tot ce i-a stat în putere ca să se înfățișeze cu un aspect exterior potrivit cu omul la care mergea. Și dacă a mers așa Iosif înaintea lui faraon, crezi că ar fi mers altfel înaintea lui Dumnezeu? Dacă Iosif a găsit în închisoare haine ca să se poată înfățișa cumsecade înaintea lui faraon, trebuie să găsim și noi hainele necesare ca să ne înfățișăm cuviincios înaintea lui Dumnezeu.

Exemplul lui Iacov

Când i-a spus Dumnezeu patriarhului Iacov să meargă la Betel, să locuiască și să ridice acolo un altar…

Iacov a zis casei lui şi tuturor celor ce erau cu el: „Scoateţi dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curăţaţi-vă şi schimbaţi-vă hainele, ca să ne sculăm şi să ne suim la Betel; căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu şi care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o.” (Geneza 35:2-3)

Crezi că le-ar fi cerut Iacov membrilor familiei sale să se curățe și să-și schimbe hainele dacă avea să creadă că înaintea lui Dumnezeu nu contează aspectul exterior și vestimentația în care venim la închinare?

Exemplul lui David

Proorocul Natan i-a profețit lui David că una din consecințele păcatului săvârșit va fi moartea copilului pe care l-a născut Bat-Șeba. Împăratul David a stat culcat cu fața la pământ și a postit înaintea Domnului, dar când a aflat că copilul a murit…

Atunci David s-a sculat de la pământ. S-a spălat, s-a uns şi şi-a schimbat hainele; apoi s-a dus în Casa Domnului şi s-a închinat. Întorcându-se acasă, a cerut să i se dea să mănânce şi a mâncat. (2 Samuel 12:20)

Biblia nu a specificat cum a fost îmbrăcat David până aici, dar posibil să fi fost o haină de sac, căci așa obișnuiau oamenii din Israel să se îmbrace când posteau și aceasta făceau ca să le fie auzit sus strigătul sus. Nu știm dacă a făcut și David așa sau dacă a rămas în hainele pe care le purta de obicei cât a postit, fapt este că atunci când a hotărât să meargă înaintea Domnului să se închine s-a spălat, s-a uns și și-a schimbat hainele. David, în durerea lui mare, a ales să se închine într-un chip cuviincios, pentru că umbla cu frică de Dumnezeu. Să-i urmăm exemplul!

Dar va spune cineva că toate exemplele date de mine sunt din Vechiul Testament. Stați puțin că am și unul din Noul Testament.

Exemplul apostolului Petru

După răstignirea Domnului Isus, apostolul Petru împreună cu Toma, zis Geamăn, cu Natanael din Cana Galileii, cu fiii lui Zebedei și cu încă alți doi ucenici am mers împreună în Galilea și la inițiativa lui Petru au ieșit să pescuiască. Cu părere de rău(dar se pare că mai bine a fost așa), în noaptea aceea nu au prins nimic. Dimineața Isus era pe țărm, dar ei nu L-au recunoscut și la întrebarea Mântuitorului dacă au ceva de mâncare nu au putut să ofere nimic. Domnul Isus le-a spus să arunce mreaja în partea draeptă a corabiei și n-o mai puteau trage de mulțimea peștilor prinși.

Atunci ucenicul pe care-l iubea Isus a zis lui Petru: „Este Domnul!” Când a auzit Simon Petru că este Domnul, şi-a pus haina pe el şi s-a încins, căci era dezbrăcat şi s-a aruncat în mare. (Ioan 21:7)

Atenție! Apostolul Petru când a văzut că este Isus și-a pus haina pe el, s-a încins și apoi s-a aruncat în mare ca să iasă la mal, să vină la Isus. Crezi că Petru privea aspectul exterior în care te înfățișezi înaintea Domnului Isus ca pe un lucru de puțină importanță  de a ales să se îmbrace și apoi să se arunce așa în apă și să șadă incomodat de hainele umede  la masă cu Isus și restul zilei până i s-au uscat hainele?

Acum, fac și eu ca apostolul Pavel, hai să judecăm în felul lumii. Dacă te-ai îmbrăca în pantaloni scurți sau în costum sportiv, sau, dacă ești femeie, în haine cu tentă sexuală și ai merge la o întâlnire cu directorul școlii în care înveți, sau conducătorul companiei unde lucrezi, sau la o întâlnire cu un ministru, sau cu președintele țării, cum crezi că vei fi privit sau privită? Ce mesaj îi va transite lui vestimentația și aspectul tău exterior? Ai grijă atunci și de felul cum vii la închinare înaintea lui Dumezeu și a Domnului nostru Isus Hristos  care este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Slăvit să fie Numele Lui în veci! Amin.