Au fost chipurile pictate din peșterile Capadociei revenire la idolatrie?

Întrebare:

Cât am lucrat în turcia am vizitat Capadocia unde se găsesc unele din primele biserici crestine din secolele 1,2 și 3 dupa Hristos. Au pictate in pesteri sapate in stinci chipul lui Isus, Fecioara Maria, Apostolii etc… Credeti  că au luat-o eronat de la inceput cu idolii? Vă multumesc si Doamne ajuta!

Noi nu putem afirma aceasta pentru că prezența picturilor încă nu înseamnă că creștinii care se adunau acolo se închinau sau venerau aceste picturi. În toate vremurile oamenii au dorit să-și exprime sentimentele și trăirilor lor spirituale prin creații de artă. Fără religie nu ar fi existat arta. De aceasta se poate convinge orice om dacă va merge în vreo-unul din marile muzee ale lumii. Deci, nu avem temei să spunem despre creștinii care se adunau la închinare în bisericile Capadociei că s-ar fi închinat chipurilor pictate sau cioplite.

Aflându-mă în Armenia am avut prilejul să vizitez multe biserici din această țară. La prima vedere este foarte asemănătoare închinarea lor cu cea din bisericile ortodoxe și catolice, dar totuși este o mare diferență. În bisericile lor nu vei vedea imagini. Pereții sunt goi și explicația pe care o dau armenii este că astfel oamenii se pot concentra la părtășia cu Dumnezeu și nu la imagini. Uncia excepție este biserica Iechmiadzin despre care se spune că este cea mai veche clădire pentru că a fost construită în anul 307.

Biserica Apostolică Armeană a participat la primele 3 soboare ecumenice după care s-a separat și una din diferențele care a rămas până azi, a fost tocmai lipsa imaginilor de pe pereții bisericii. Totuși, fiind în interiorul acestor biserici am observat că oamenii se închină la icoane și le sărută. Totuși, porunca lui Dumnezeu este absolut clară și categorică:

Să nu-ţi faci chip cioplit şi nici un fel de asemănare a nici unui lucru din câte sunt în cer, sus, şi din câte sunt pe pământ, jos, şi din câte sunt în apele de sub pământ! Să nu te închini lor, nici să le slujeşti, că Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu zelos, care pedepsesc pe copii pentru vina părinţilor ce Mă urăsc pe Mine, până la al treilea şi al patrulea neam, Şi Mă milostivesc până la al miilea neam către cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele. (Ieşirea 20:4-6)