Este Isus Hristos atotştiutor?

Întrebare:

Dumnezeu este atotştiutor, dar Isus n-a fost atotştiutor. În Evanghelia după Marcu 13:32 Isus a spus: “Iar despre ziua aceea şi despre ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl. Isus ştie sau nu când va fi ceasul?

Dumnezeu îl numeşte “Dumnezeu” pe Fiul Său Isus Hristos

Este adevărat că Domnul Isus a spus că nu cunoaşte ziua şi ceasul venirii Sale, dar în nici un caz această afirmaţie a Lui nu anulează adevărul de bază al Sfintelor Scripturi care îl prezintă pe Domnul Isus ca şi Dumnezeu. Însăşi Dumnezeu I se adresează Domnului Isus numind-ul “Dumnezeu” şi aceasta este scris în Epistola către Evrei:

Şi despre îngeri zice: „Din vânturi face îngeri ai Lui; şi dintr-o flacără de foc, slujitori ai Lui”; pe când Fiului I-a zis: „Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate; Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarăşii Tăi.” (Evrei 1:7-9)

Un alt “argument” al necredinţei

Ateiştilor le-a plăcut şi le place să-şi argumenteze necredinţa cu argumente de felul aceasta: Poate Dumnezeu să facă o piatră pe care să nu o poată ridica? Dacă poate, atunci el nu mai este atotputernic pentru că nu poate ridica piatra, iar dacă nu poate face o astfel de piatră tot nu este atotputernic pentru că nu o poate crea. Este un fel de capcană inventată de necredincioşi ca să-i prindă şi pe alţii în necredinţa lor.

Să ne ferim de orice capcane ale necredinţei şi să credem Cuvântul lui Dumnezeu ca să ne mântuim sufletele şi să moştenim Împărăţia lui Dumnezeu.