Va intra şi va ieşi şi va găsi pășune – La ce s-a referit Isus?

Întrebare:

Care este sensul cuvintelor “va intra si va ieși” si păşune va afla ? Înțeleg sa intri, dar sa ieși ?

Ca să înţelegem mai bine, trebuie să dau citirii întreg textul biblic care cuprinde şi aceste cuvinte ale Domnului Isus Hristos:

Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe uşă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoţ şi un tâlhar. Dar cine intră pe uşă este păstorul oilor. Portarul îi deschide, şi oile aud glasul lui; el îşi cheamă oile pe nume, şi le scoate afară din staul. După ce şi-a scos toate oile, merge înaintea lor; şi oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin; ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor.” Isus le-a spus această pildă, dar ei n-au înţeles despre ce le vorbea. Isus le-a mai zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Eu sunt Uşa oilor. Toţi cei ce au venit înainte de Mine sunt hoţi şi tâlhari; dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt Uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra şi va ieşi şi va găsi păşune. Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi dă viaţa pentru oi. Dar cel plătit, care nu este păstor şi ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le împrăştie. Cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu-i pasă de oi. Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine, aşa cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl şi cum cunosc Eu pe Tatăl; şi Eu Îmi dau viaţa pentru oile Mele. Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un Păstor. (Ioan 10:1-16)

Domnul Isus compară relaţia sa cu oamenii care au crezut în El cu cea pe care o are un păstor cu oile sale. În această relaţie, Domnul Isus se numeşte pe sine păstor pentru că se îngrijeşte de fiecare credincios cum se îngrijeşte un păstor de fiecare oaie şi îşi dă viaţa pentru ele. Dar apoi, Domnul Isus se mai compară şi cu uşa oilor şi menţionează şi despre staul. Staul este locul unde oile se odihnesc în timpul nopţii şi astfel sunt protejate. Când vin oile seara de la păşune, păstorul bun este cel care stă la uşa staulului şi o primeşte pe fiecare oaie înăuntru şi aşa le verifică pe fiecare la număr, şi verifică şi starea fiecare oi. Când vine dimineaţa, păstorul este cel care deschide uşa staulului şi le conduce pe oi la păşune unde tot le protejează de orice pericol şi seara iar le aduce în staul. Cuvintele Domnului “voi intra şi vor ieşi şi vor găsi păşune” arată o continue grijă şi protecţie pe care le-o oferă Domnul Isus oilor Sale, adică celor ce cred în El şi sunt mântuiţi prin această credinţă. Beneficiezi tu de această grijă şi protecţie din partea Mântuitorului, sau ai ales să rătăceşti ca şi singur îţi cauţi de drum fără să-ţi pese de pericolele la care te expui şi la pierzarea unde mergi dacă nu vei crede din inimă în Domnul Isus Hristos şi nu vei întra în Noul Legământ cu El?