Iertarea duce la împăcare

   Certurile apar atunci cînd doi oameni pur şi simplu nu vorbesc pe aceeaşi undă.  Certurile apar din cauza unor păreri diferite, a unei nedreptăţi sau poate un cuvînt al cuiva te-a afectat atît de mult încît începi să porţi ură pe persoana dată. Este foarte uşor să te cerţi, dar este mult mai greu să restabileşti relaţia. Un conflict  mic poate avea consecinţe pe tot parcursul vieţii dacă nu ştii să soluţionezi  rapid situaţia. Odată, două femei s-au certat şi nu au mai vorbit tot restul vieţii, deşi erau vecine şi pînă atunci se împăcau foarte bine. Din păcate, acesta nu este unicul caz.

Învaţă ceva din conflict

Probabil nu te-ai gîndit prea mult la ce-ai spus. Analizează conversaţia ta şi gîndeşte-te cît de mult ai rănit cealaltă persoană. În situaţii încordate  spunem lucruri care ofensează mult persoana cealaltă. E posibil ca tu să fi fost pur şi simplu ofensat de o vorbă aruncată fără prea multă cumpătare. Mergi şi spune acelei persoane cît de mult te-a ofensat acel cuvînt şi roag-o să nu mai vorbească aşa cu tine sau despre tine.

Nu te încăpăţîna, căutîndu-ţi dreptatea

Suntem întotdeauna tentaţi să ne îndreptăţim şi să ne amăgim că noi am avut dreptate şi că „nu am nici un motiv să mă simt vinovat şi n-am să-mi cer niciodată iertare”. Această minciună nu te face nicidecum să te simţi mai bine. Dumnezeu ne-a creat ca să zidim relaţii, dar nu să le dărîmăm! Isus le dă ucenicilor Săi următoarea poruncă:

„Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”(Ioan 13:34-35)

         
 
Preţuieşte oamenii mai mult decît o idee sau un obiect de la care v-aţi certat

Uneori un obiect sau o idee te-a făcut să distrugi o relaţie pe care ai zidit-o ani de zile. Oare chiar este mai important acel obiect decît persoana cu care, probabil, ai petrecut o mulţime de clipe frumoase?

Mergi peste eu-l tău şi cere-ţi iertare

 Cum am spus anterior, probabil, îţi cauţi dreptatea, poate că şi ai dreptate, dar încearcă să treci peste mîndrie şi să te împaci. Fii tu cel care îşi cere primul iertare, dacă într-adevăr ai greşit, atunci celălalt se va bucura, dacă nu tu ai greşit, atunci celălalt va fi mustrat.

Învaţă de la cel mai bun exemplu!

Dumnezeul cerurilor şi al pămîntului ne iartă pentru tot răul pe care îl facem, pentru faptul că în toate zilele vieţii nu ne pasă de El şi ne cufundăm în munca de la serviciu, temele de la Universitate sau poate jocurile de la calculator sunt mai „importante” decît relaţia ta cu Dumnezeu.

Deşi noi suntem cei vinovaţi, cei păcătoşi, cei care greşesc de fiecare dată Dumnezeu nu S-a uitat la aceasta şi a iniţiat El împăcarea.

„Atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său” (Romani 5:10)

 A trimis pe Singurul Său Fiu ca noi să nu mai fim vrăjmaşi, dar prieteni.

„Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică (Ioan 3:16)

 Dumnezeu ar fi putut să ne distrugă într-o secundă, dar nu a făcut-o. De ce? Pentru că El ne iubeşte „Căci Domnul, Dumnezeul tău, este un Dumnezeu plin de îndurare, care nu te va părăsi și nu te va nimici”(Deuteronom 4:31)

Conflictul nerezolvat nu duce la nimic

De multe ori oamenii aleg să evite persoana cu care s-au certat, crezînd că timpul va rezolva ceea ce, de fapt, tu trebuie să rezolvi. Unii aleg să fie supăraţi pe cineva timp îndelungat, ceea ce nu le face prea mult bine, în schimb să schimbe situaţia şi să-și ceară iertare.

Conflictul rezolvat duce la o frumoasă relaţie

Dumnezeu ne spune că dacă sunteţi supăraţi, să nu comitem păcatul de a da în continuare apă la moară supărării voastre. „Nu lăsaţi să apună soarele peste mânia voastră” – treceţi cât mai curând peste ea; „ca să nu dați prilej diavolului”, fiindcă atunci când sunteţi supăraţi îi oferiţi diavolului posibilitatea să se afirme în voi (Efeseni 4:26-27). Dumnezeu ne atenţionează- rezolvă repede conflictul şi împacă-te! De ce? Pentru că îioferim diavolului posibilitatea să se afirme în noi. Dacă lăsăm ca mînia noastră să dureze o săptămînă, apoi o lună, chiar un an, atunci să nu crezi că timpul va rezolva în locul tău situaţia. E bine să rezolvi conflictul chiar în aceeaşi zi. Cu cît mai mult timp va trece, cu atît te vei depărta mai mult de persoana dată şi vei avea o mînie mai mare iar „mânia locuieşte în sânul nebunilor” (Proverbe 19:11). Aceasta nu te face să te simţi prea bine, nici tu, nici ea/el.

Mergi acum şi cere-ţi iertare în faţa lui Dumnezeu pentru toate păcatele tale pe care le-ai săvîrşit pînă acum. Apoi cere-ţi iertare, pentru că ai permis să te cerţi cu cineva. Acum, roagă-te ca Dumnezeu să-ţi dea înţelepciune să vorbeşti şi cu cealaltă persoană, cînd îţi vei cere iertare de la ea.

„Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea. (1Petru 3:9)