Ce să faci când nu poţi ierta pe cei ce ţi-au greşit?

Câteva zile în urmă, un tănâr care arăta foarte apăsat, s-a apropiat de mine şi mi-a spus că vrea să discute ceva personal, dar nu este încă gata să o facă decât doar mai târziu. Am lăsat să treacă timpul cerut de el şi aseară am discutat. Chiar de la începutul discuţiei noastre a început să-i tremure vocea şi apoi tot corpul şi aşa mi-a povestit problema lui. Când era copil, tatăl se îmbăta şi îl bătea tare, cu toate că era un copil cuminte şi învăţa bine la şcoală. Fiind bătut, într-o zi a fugit de acasă şi nu s-a întors mai multe zile. Nimeni nu l-au căutat şi când s-a întors acasă a văzut că nimeni nu a fost prea mult deranjat de faptul că el plecase de acasă. A mai trecut timp şi, într-o dimineaţă, a auzit cum tatăl i-a spus mamei “Nu mai putem să fim ambii în familie. Ori eu ori el…” şi se referea la copilul lui. Când a auzit aceasta, tânărul a plecat de acasă şi nu s-a întors decât peste 4 ani. A fost rănit de cuvintele tatălui, dar a fost şi mai mult rănit de mama lui, care nu a zis nimic, nu a făcut nici cel mai mic efort să-l apere. Tot acel timp l-a petrecut cu alţi minori ca el şi printre criminali. Prin mila Domnului a fost protejat de droguri şi de închisoare, cu toate că a fost tăiat cu cuţitul de trei ori şi are multe alte răni pe corp. Când s-a întors acasă, părinţii iar nu au reacționat nicicum. El însă, fiind mare, a devenit foarte abuziv şi a început să-l bată pe tatăl său pentru orice motiv. Acum, părinţii lui nu mai sunt în viaţă, dar el nu-i poate nicicum ierta şi aceasta îl apasă groaznic. Tânărul a venit să ceară ajutor şi sfat cum să scape de această povară şi să-i poată ierta. Ştiu că el nu este singurul. Foarte mulţi oameni sunt apăsaţi de faptul că nu pot ierta pe cei ce le-au greşit. În acest articol vreau să-i sfătuiesc şi să-i învăţ din Cuvântul lui Dumnezeu cum să ofere iertare celor ce i-au greşit dar și cum să primească iertare.

iertareRealizează cât de grav este păcatul tău

De obicei, oamenii sunt foarte “drepţi” cu privire la păcatele altora, dar foarte toleranţi faţă de propriile păcate. Chiar şi în cazul descris mai sus, tânârul este foarte apăsat de indiferenţa şi asprimea care a experimentat-o din partea părinţilor, dar nu realizează ce mare păcat a făcut atunci când l-a bătut pe tatăl său, despre care Biblia spune:

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara, pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău. (Exod 20:12)

Din perspectiva lui Dumnezeu este o mare, foarte mare crimă ce a făcut acest tânăr şi este vrednică de moarte, aşa cum scrie imediat în următorul capitol al cărţii Exod.

Cine va lovi pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea. (Exod 21:15)

Când realizezi starea păcătoasă proprie, vei putea uşor să-i înţelegi şi pe alţii și aşa îi vei putea ierta.

Realizează iertarea lui Dumnezeu

Evanghelistul Matei ne relatează următoarul caz:

Atunci Petru s-a apropiat de El (Isus), şi I-a zis: “Doamne de câte ori să iert pe fratele Meu când va păcătui împotriva mea? Până la şapte ori?” Isus i-a zis: “Eu nu-ţi zis până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte. De aceea, Împărăţia cerurilor se aseamnă cu un împărat, care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala, şi i-au adus pe unul, care îi datora zece mii de talanţi de aur. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui, şi tot ce avea şi să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat, şi a zis: “Doamne, mai îngăduie-mă, şi-ţi voi plăti tot.” Stăpânul robului aceluia, făcându-i-se milă de el, i-a dat drumul, şi i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieşit afară, a întâlnit pe unul din tovarăşii lui de slujbă, care-i era dator o sută de dinari. A pus mâna pe el, şi-l strângea de gât, zicând: “Plăteşte-mi ce-mi eşti dator.” Tovarăşul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga, şi zicea: “Mai îngăduie-mă, şi-ţi voi plăti.” Dar el n-a vrut, ci s-a dus şi l-a aruncat în temniţă, până va plăti datoria. Când au văzut tovarăşii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult, şi s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta, şi i-a zis: “Rob viclean! Eu ţi-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai şi tu milă de tovarăşul tău, cum am avut eu milă de tine?” Şi stăpânul s-a mâniat şi l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plătit tot ce datora. Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.” (Evanghelia după Matei 18:21-35)

Este greu să ne închipuim cum a putut robul din pildă să procedeze astfel după ce a experimentat o iertare atât de mare. El nu a realizat iertarea care o primise pentru că nu a realizat mila stăpânului. Cine nu a experimentat milă nu poate arăta milă faţă de alţii. Poate să ierte doar cel milostiv.

Primeşte dragostea lui Dumnezeu, care dă putere de iertare

Când cineva crede din toată inima în Domnul Isus, când îşi cere iertare de păcatele proprii şi încheie legământ cu El, Dumnezeu îi dă Duhul Sfânt. Dumnezeu vine să locuiască în acel om prin persoana Duhului Sfânt. Odată cu Duhul Sfânt primim şi dragostea lui Dumnezeu, care ne face în stare să iertăm orice ne-ar fi făcut oamenii, aşa cum scrie în Biblie, când zice:

Însă nădejdea aceasta nu înlaşă, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat. (Romani 5:8 )

Din momentul naşterii din nou, omul se va lăsa condus de Duhul Sfânt şi de această dragoste a lui Dumnezeu care a fost turnată în inima lui şi care va ierta totul.

Cât de grav este păcatul tău la adresa lui Dumnezeu şi la adresa altor oameni? Dacă te-ai judeca pe tine cum îi judeci pe alţi oameni, ai putea să te ierţi? Dumezeu este gata să te ierte dacă vii la El cu pocăinţă prin credinţă în Isus Hristos. Primeşte iertarea Lui şi iartă pe greşiţii tăi. Iartă-i din toată inima.