Au fost în evul mediu toţi creştinii idolatri prin închinarea la icoane?

Întrebare:

În evul mediu nu au existat iconoclaşti (în afară de sec.VIII-IX), iar voi spuneţi că cinstirea icoanelor e idolatrie, deci în evul mediu toţi au fost idolatri (după învăţătura voastră). Nu înţeleg cum atunci încadrați aceşti oameni în Biserica lui Hristos.

Aşa cum perioada evului mediu s-a marcat printr-o mare apostazie de la învăţătura sănătoasă a Domnului Isus Hristos, aşa a fost şi în perioada prorocului Ilie. Într-un moment de adâncă disperare şi dezamăgire, prorocul Ilie fugea de împăratul Ahab şi soţia acestuia Izabela ca să-şi scape viaţa. A ajuns la muntele Horeb…

Şi acolo, Ilie a intrat într-o peşteră şi a rămas în ea peste noapte. Şi cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: „Ce faci tu aici, Ilie?” El a răspuns: „Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oştirilor; căci copiii lui Israel au părăsit legământul Tău, au sfărâmat altarele Tale şi au ucis cu sabia pe prorocii Tăi; am rămas numai eu singur, şi caută să-mi ia viaţa!” (1 Împăraţi 19:9-10)

Atât de mult se îndepărtase de Dumnezeu poporul ales, încât Ilie credea că a rămas doar el singur care se mai închină aşa cum o cere Cel Preaînalt. In răspunsul pe care i l-a dat lui Ilie, Dumnezeu a spus şi aceasta:

Dar voi lăsa în Israel şapte mii de bărbaţi, şi anume pe toţi cei ce nu şi-au plecat genunchii înaintea lui Baal şi a căror gură nu l-au sărutat.” (1 Împăraţi 19:18)

Vezi, nici Ilie măcar nu ştia că mai erau în Israel încă 7000 de bărbaţi care nu s-a lăsat doborâţi de idolatrie şi apostazie pentru că ei nu şi-au plecat genunchii înaintea lui Baal şi gura lor nu l-a sărutat. Poţi avea siguranţa că în toate secolele au existat bărbaţi care au ales să stea tari şi să trăiască potrivit cu învăţătura sănătoasă a Domnului Isus Hristos. Trist este că în Evul Mediu cei care aveau cheile Împărăţiei cerurilor, adică Cuvântul lui Dumnezeu, nu s-a folosit nici ei şi nici altora nu le-au îngăduit să între.