Identitatea de gen | Metanoia

Cum și cine îți poate defini și stabili identitatea? Există diferență între sex și gen? Ce este ideologia gender?