Va exista iadul după Judecata cea Mare a lui Dumnezeu?

Întrebare:  

Exist iadul acum? Este cineva în iad acum? Eu credeam că doar după ce va fi Judecata lui Dumnezeu la scaunul de domnie mare și alb va exista iadul. Ajutați-mă să înțeleg. 

În traducerea Bibliei realizată de preotul Dumitru Cornilescu, cea mai populară traducere, nu veți găsi cuvântul “iad”. Acest cuvânt îl veți găsi în traducerea Bisericii Ortodoxe și va fi echivalentul “locuinței morților” din traducerea Dumitru Cornilescu. Așa au ales traducătorii să folosească cuvinte diferite pentru traducerea termenului αδης (Hades). Acesta este locul de închisoare unde sufletele celor nelegiuiți și păcătoși care au murit fără credință mântuitoare în Isus Hristos așteaptă acum Ziua Judecății celei mari. 

 

Iată cum este descrisă Ziua Mare a Judecății în Apocalipsa: 

 

Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea. Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieţii a fost aruncat în iazul de foc.(Apocalipsa 20:11-15) 

 

În ziua aceea a Judecății la tronul mare și alb vor veni și se vor înfățișa toate sufletele oamenilor care se află acum în Locuința morților. Ei vor fi judecați după faptele lor și apoi Locuința Morților va fi aruncată în iazul de foc și de pucioasă, acesta fiind locul unei pedepse eterne. 

 

Dragă prietene, dacă citești aceste rânduri și încă nu ai intrat în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos, grăbește-te și iai decizia aceasta azi. Pleacă chiar acum genunchii, cere-ți iertare de la Dumnezeu pentru toate păcatele făcute și ia acum decizia să devii și să fii ucenicul lui Isus Hristos. Nu te lăsa înșelat de cei care zic că nu există Dumnezeu și viața veșnică. 

 

Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă. (2 Petru 3:9) 

 

Grăbește-te și pocăiește-te azi și de acum înainte urmează calea sfințeniei, fiind un bun ucenic al Domnului Isus Hristos. Așa să te ajute Dumnezeu.